A demokratikus értékek

A demokratikus értékeket ismerő ifjúsági korosztály alapvető értéke a helyi társadalomnak.

Alapvető társadalmi érdek, hogy hazánk ifjúsága a demokratikus értékek ismerete és elismerése mellett jogaival tudatosan élő, a felnőtt társadalomba zökkenőmentesen beilleszkedő, s azt innovatív szemlélettel folyamatosan megújító erőforrásként biztosítsa saját maga és közössége boldogulását, érvényesülését.

Elengedhetetlen továbbá, hogy a gyerekek, a serdülők és a fiatalok szűkebb és tágabb közösségeikben befogadó, toleráns attitűddel vegyenek részt, valamint nemzeti és európai identitásuk egyaránt segítse őket a fenntartható, békés társadalom építésében. Alapvető továbbá az a célkitűzés, hogy az érintett korosztályok értéknek és a sikeres élet részének tekintsék saját korosztályukat, szűkebb környezetüket, településeiket, a családot és a majdani gyermekvállalást, aktívan és felelősen készüljenek a helyi felnőtt társadalomban való és szülői szerepükre.
A megfogalmazott célkitűzésekre, valamint a helyben megmutatkozó igényekre született az a sikeres pályázat, melynek eredményeként az EMMI támogatása révén a mai nappal kezdhette meg 4 napos táborozás keretében új, az ifjúsági korosztályt összefogó két közösség 24 tagjának képzését a Komárom Környéki Civil Társulás és az Élettér Egyesület a koppánmonostori Mag-házban.
A szervesen egymásra épített modulokból álló képzés során az ÁCSIFI (Ácsi Fiatalok), valamint a Komáromi Városi Diáktanács célkitűzéseknek megfelelően a helyi célcsoport igényeihez illeszkedően két szervezet együttműködési megállapodása keretében kapnak ízelítőt a projekttervezési, projektmenedzseri, valamint szervezeti együttműködés ismereteibe az élménypedagógiai módszerekre épített játékos foglalkozásokkal.
Célunk az ÁCSIFI és a VDT tagjainak felkészítése ifjúsági táborozással arra, hogy megfelelő tudással, tapasztalattal rendelkezzen és városi ifjúsági érdekegyeztető fórumként partneri viszonyt alakítson ki Ács és Komárom Város Önkormányzatával, illetve megfelelő korosztályi közössége legyen a városban élő fiataloknak.

<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu