A győri Széchenyi Egyetem ifjúságsegítői tanultak a Mag-házban
Az ifjúságsegítők olyan szakemberek, akik megfelelő társadalmi ismeretek és mentális felkészültség birtokában képesek elősegíteni a társadalom gyermek és ifjúsági csoportjainak a társadalmi részvételét, aktív szerepvállalását és teljes körű integrációját. Tanulmányaik és gyakorlataik során megszerzik, elsajátítják azokat a segítő kompetenciákat, amelyek nélkül a célcsoportba tartozók a potenciálisan leszakadók táborát növelnék.

Fontos, hogy azok a fiatalok, akik ezt a szakterületet választják jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képességekkel bírjanak, hogy együttérzően forduljanak a gyermek és ifjúsági csoportok felé, képessé váljanak a tanácsadásokra szerteágazó területen.
A szakképzett ifjúságsegítők – amellett, hogy a fiatal korosztály szabadidős tevékenységének szervezésében is komoly feladatot vállalnak – a veszélyeztetett és a társadalmi perifériára szoruló fiataloknak a hétköznapi életébe való visszavezetésében is kulcsszerepet töltenek be.
Az ifjúságsegítő alapvető feladata a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel történő aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása.
A szubkulturális csoportok közötti kapcsolatépítés és -tartás, valamint a párbeszéd kiépítésének segítése. Az ifjúságsegítő szakember, elsősorban, mint kortárs segítő, azokon a színtereken van jelen, ahol lehetősége nyílik a krízishelyzetek megelőzésére, módjában áll felismerni az életvezetési és munkavállalási nehézségeket.
A feladatok, szerepek és lehetőségek során haladva talán nem olyan meglepő, hogy a győri Széchenyi István Egyetem Szociális Tanszékének ifjúságsegítői a komáromi Élettér Egyesület által gondozott Mag-házban sajátítják el már második éve a tanórán kívüli tanulás módszertanát, gyakorlati lehetőségeit és az ifjúsági korosztállyal folyó kezdeményezéseket, lehetőségeket. A mai napon az egyesület önkénteseivel, segítőivel készítettek interjút a helyi folyamatokról, az ifjúsági kezdeményezésekről.

<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu