Az EMMI állásfoglalása a 2014-ben megtett 1%-os felajánlások fogadásával kapcsolatosan

Az EMMI állásfoglalása a 2014-ben megtett 1%-os felajánlások fogadásával kapcsolatosan:

 

Az SZJA 1 %-os felajánlások fogadásával kapcsolatos megkeresésére az alábbiakban válaszolok.

 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) 4. § (6) bekezdése kimondja, hogy a magánszemély rendelkező nyilatkozatában felajánlásra kerülő összegre igényt tartó szervezetnek az adóhatóságnál kell előzetesen – elektronikus úton – regisztrálnia és igazolnia a kedvezményezetté válás feltételeit, valamint bejelenteni a kiutaláshoz szükséges adatokat. A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-a, amely határidő jogvesztő. A szervezet a nyilvántartásba vételt követő évben válik kedvezményezetté, a regisztráció visszavonásig érvényes.

 Fentiek alapján megállapítható tehát, hogy a 2014. évben felajánlott összegek fogadásához nem kell előzetesen regisztrálni; a 2014-es rendelkező évben tett felajánlásokkal kapcsolatban az eddig szabályoknak megfelelően, utólagosan kell igazolnia jogosultságát a kedvezményezettnek (Szftv. 4. § (5) bekezdés). 2014. szeptember 30-ig regisztrációra a 2015. év tekintetében van szükség.

 

Tisztelettel:

 

Kővágó István

Civil Kapcsolatok Főosztálya

 Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ministry of Human Resources
H-1055 Budapest, Báthory u. 10.
www.kormany.hu
www.civil.kormany.hu
 Feliratkozom a hírlevélre


<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu