Dr. Győry Kálmán a Selye János Egyetem első díszdoktora

Felvidéki magyar matematikusokat is segít a nemzetközileg elismert tudós

Első díszdoktorát avatta a komáromi Selye János Egyetem. A doctor honoris causa tiszteletbeli címet a számelmélet területén tevékenykedő dr. Győry Kálmán professzor, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja vehette át.

A Selye János Egyetem Tudományos Tanácsa, a tiszteletbeli cím adományozását szabályozó alapelvekkel és a felsőoktatási törvény erre vonatkozó rendelkezésével összhangban május tizedikei ülésén vitatta meg és fogadta el dr. Győry Kálmánnak a tudomány és a számelmélet terén kifejtett, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő tevékenysége elismeréseképpen a „doctor honoris causa” kitüntető cím odaítélését. A Debreceni Egyetem volt rektora, professor emeritusa elkötelezett munkásságával kiemelkedő módon hozzájárult a tudomány és a technika fejlesztéséhez, tudományos tevékenységének eredményei rendkívüli jelentőséggel bírnak hazájában és külföldön egyaránt.

A professzor és kutatócsoportja, a Debreceni Számelméleti Iskola tagjai szoros szakmai és tudományos kapcsolatot tartanak fenn az anyaországon túli magyar matematikusokkal, közöttük komáromi, kolozsvári és marosvásárhelyi kollégákkal.

 

Felvidek.ma

<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu