Ipolyságon indult el a Felvidéki Magyar Advent

Az ipolysági városháza színházterme adott otthont december 2-án a hagyományteremtő szándékkal létrehozott Felvidéki Magyar Advent elnevezésű gálaestnek. Az ünnepi esemény alkalmával együttműködési szerződést írt alá a budapesti Keresztény Kulturális Akadémia és a felvidéki Patrona Nostra Kht. A szerződés értelmében közös keresztény értékek mentén szervezik meg rendezvényeiket, erősítve a határon túli magyar közösségeket.

„A keresztény kultúra a magyar történelem vezérfonala” – jegyezte meg bevezetőjében Haeffler András, a gálaest házigazdája. A felvezetőt követően Pajor András atya, a Keresztény Kulturális Akadémia elnöke és Madarász Róbert, a Patrona Nostra Kht. vezetője ünnepélyes keretek között írta alá az együttműködési megállapodást. Mint a megállapodásban olvasható, a keresztény hitből fakadó segítőkészség, együvé tartozás és együttérzés szellemisége jegyében köttetett meg a szerződés. A határokat és egyházmegyéket átívelő keresztény művészet és tudományos értékek mentén erősítik meg a közösségeket. Céljuk a nemzeti értékek ápolása és továbbadása, ezáltal a magyarországi szervezet hozzájárul a felvidéki magyar közösség kultúrájának gazdagításához. Továbbá a megállapodásban olvasható, hogy a közös kulturális programokba bevonják a felvidéki magyar művészeket, akik közös szellemiségük jegyében évente egy nagyobb eseményt szerveznek advent idején. Ipolyság fontos helyszíne a felvidéki keresztény közösségnek, hiszen közel két évvel ezelőtt e város adott otthont a  felvidéki magyar katolikus iskolák találkozójának, ahol megfogalmazódott a szövetség, a Patrona Nostra megalapításának az ötlete. Pajor András atya beszédében az igaz hazafiság fontosságát taglalta. A Keresztény Kulturális Akadémia az egyetemes keresztény gondolkodás magyarországi szervezete, mely Kárpát-medence-szerte építi ki kultúrszervező és -terjesztő hálózatát. Az akadémia feladata az európai ember, a család és a nemzeti közösség visszavezetése az eredeti szellemi forráshoz.

A gálaprogramon neves magyarországi és felvidéki művészekléptek fel. A közönség hallhatta többek között Faragó Laura Magyar Örökség díjas énekművész csodálatos adventi népdalait, Dévai Nagy Kamilla művésznő gitáron kísért dalait. Boráros Imre Kossuth-díjas színművész verseket szavalt, valamint hegedűjátékával kápráztatta el a hallgatóságot az id. Reiter István és ifj. Reiter István alkotta Reiter Duó.

Az eseményen megjelent Gál Erik, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke, illetve Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának országos elnöke is.

Felvidék.ma

<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu