Közelítő felhívás

GyiötA Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Közelítő című projektjének megvalósítása érdekében olyan települési döntéshozók és helyi ifjúsági közösségek együttes jelentkezését várja, akik vállalják a 2017. október 25-29. között, Pécsváradon megvalósuló tréning teljes időtartamán történő részvételt, valamint azt követően egy maximum 4 hónap időtartamú helyi miniprojekt megvalósítását, továbbá a projekttel kapcsolatos szakmai tapasztalatik megosztását.  A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Közelítő című projektjének megvalósítása érdekében olyan települési döntéshozók és helyi ifjúsági közösségek együttes jelentkezését várja, akik vállalják a 2017. október 25-29. között, Pécsváradon megvalósuló tréning teljes időtartamán történő részvételt, valamint azt követően egy maximum 4 hónap időtartamú helyi miniprojekt megvalósítását, továbbá a projekttel kapcsolatos szakmai tapasztalatik megosztását.   

A projekt célja: 
A projektbe közvetlenül bekapcsolódó települések önkormányzata és fiataljai között valódi párbeszéd és együttműködés kialakítása, amelynek eredményeként közösen kezdenek el dolgozni azon, hogy növeljék településükön a fiatalok részvételét, valamint azt, hogy valóban bekapcsolódjanak a strukturált párbeszéd folyamatába.  

A képzés résztvevőinek profilja: 
Településenként
– 1 fő helyi döntéshozó (polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselő, vagy a döntéshozó testület által irányított intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló szakember), aki érdeklődik az ifjúsági korosztály ügyei iránt, szívesen foglalkozik a fiatalok ügyeivel, nyitott a véleményük meghallgatására és figyelembe vételére.
– 2 fő 16-25 éves kor közötti helyi fiatal, lehetőség szerit ifjúsági közösség(ek) tagjai, akik szívesen vesznek részt a projektben és szívesen dolgoznak önkéntesként saját korosztályuk és településük érdekében.

A résztvevők az alábbiakat vállalják a jelentkezéssel: 
– Részvétel a 2017. október 25-29. között, Pécsváradon megvalósuló tréningen. (A helyszínről további információ elérhető itt: http://www.pecsvaradivar.hu/)
– A miniprojekt megvalósítása, amely során a helyi szereplőkkel, érintettekkel és a fiatalokkal együttműködnek.  
– A miniprojekt megvalósításának dokumentációja és tapasztalatainak összefoglalása (jelenléti ívek vezetése, fotók készítése, szakmai beszámoló készítése).
– A miniprojekt pénzügyi megvalósulása során a pályázati elszámolásnak megfelelő gazdálkodás és elszámolás, amelyre külön szerződés kerül megkötésre.  
– A tréningen résztvevők részvétele a 2018. március 3-4-ére tervezett értékelő találkozón és a 2018. március 5-ére tervezett záró konferencián.

Jelentkezés módja:  
Jelentkezni a www.gyiot.hu oldalról letölthető jelentkezési lap és részvételi szándéknyilatkozat hiánytalan kitöltésével és a gyiot@gyiot.hu e-mail címre történő megküldésével lehetséséges.  

Jelentkezési határidő: 2017. október 6. (péntek)

Költségek: A tréning programjainak egy főre jutó költsége 40.000,- Ft/fő, amelyet az Erasmus+ programtól kapott támogatás terhére térítésmentesen biztosítunk minden résztvevő számára, így a projektben történő részvétel ingyenes, azonban a tréningre és a zárókonferenciára utazás költsége a résztvevőket terheli. Önálló keresettel nem rendelkező résztvevők alkalmanként maximum 5.000 Ft összeghatárig kérhetik az utazási költséghez történő hozzájárulást, amelyet kérünk a jelentkezési lapon jelezni.

A miniprojekt megvalósításához szükséges forrást, településenként maximum 50.000,- Ft-ot  a pályázat terhére biztosítjuk a résztvevők számára, amely felhasználásának és elszámolásának módjáról külön szerződésben állapodunk meg.

Információk a projektről és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok:  
A projekt összefoglalója és az annak kapcsán gyakran felmerülő kérdések és a rájuk adott válaszok, továbbá a jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap és részvételi nyilatkozat letölthető honlapunkról.

További tájékoztatás kérhető Bálint Andrea, projektvezetőtől a 70/555-2450-es mobilszámon vagy a balint.andrea@gyiot.hu e-mail címen. Feliratkozom a hírlevélre


<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu