Magyar értékek után kutatnak a Garam-mente falvaiban is

A párkányi múzeumban ült össze a Garam-mente falvainak egy-egy képviselője, hogy megbeszéljék, a nyáron beinduló értéktár-felméréssel/kutatással kapcsolatos információkat, tennivalókat.

A Lakiteleki Népfőiskola már a kilencvenes évek elejétől szervezi a Kárpát-medencei magyar értékeket feltáró összejöveteleket, kollégiumokat, konferenciákat.

A Népfőiskola Alapítvány vezetője, Lezsák Sándor (a Hungarikum Bizottság tagja) vezetésével, a Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hungarikum Bizottság támogatásával az utóbbi években további kollégiumokat indított el, sőt fejeztek be már a Kárpát-medencében.

Ennek keretében ez év júliusában a Garam-mentén indul be a kutatómunka Kárpát-medencei diákok (egyetemisták, főiskolások – köztük felvidékiek) közreműködésével.

A kutatómunka szakmai vezetője Dániel Erzsébet néprajzos és Dr. Szabó Mátyás, a Kollégium vezetője.

Az első fázisban mintegy negyven diák, nyolc napon keresztül a helyi koordinátorok segítségével kezdi meg a kutató és feltárómunkát.

A helyi értéktár célja a múlt és a jelen szellemi, kulturális értékeinek feltárása, amely majd a központi magyar értéktár része lesz.

Felvidék.ma

<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu