Pályázatbázis

Aktuális Pályázatok:

 

http://erzsebetprogram.hu/

 

Határon átnyúló pályázati lehetőségek!

 

Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre

A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A pályázat tárgya a közgazdasági illetve pénzügyi területen PhD programban részt vevő vagy tudományos fokozattal rendelkező határon túli (állandó magyarországi lakcímmel nem rendelkező) magyar kutatók számára a kutatással kapcsolatos konferencia- és egyéb részvételi díjak, valamint az utazás és szállás költségtérítése. A támogatás kapcsolódhat egyszeri rendezvényhez, illetve kapcsolódhat hosszabb, de legfeljebb fél évig tartó külföldi kutatáshoz.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Határon Túli Kutatói Mobilitás Programja a közgazdasági és pénzügyi területek határon túli magyar kutatóinak a nemzetközi tudományos életbe való mélyebb integrálódását kívánja elősegíteni. A program hosszú távú célja, hogy az egyes témák legjelentősebb nemzetközi konferen­ciáin a határon túli magyar kutatók is megjelenjenek előadóként, illetve a határon túli magyar kutatók külföldiekkel közös kutatásokat publikáljanak. Ennek elősegítése érdekében az Alapítvány támogatja a konferenciákon való részvételt és a külföldi kutatókkal közös kutatásokhoz elengedhetetlen személyes kapcsolatok kiépítését.

 

Pályázati felhívás Kárpát-medencei konferenciatámogatási programra

A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kárpát-medencei konferenciatámogatási programot hirdet a 2014/2015-ös akadémiai évre. A pályázatra jelentkezhet minden olyan konferenciaszervező intézmény vagy szervezet, mely a határon túli magyarság közgazdasági és pénzügyi oktatásával, művelődésével, illetve tudományos életével kapcsolatos konferenciát szervez. A pályázók párhuzamosan több pályázatot is benyújthatnak, rendezvényenként 1000-6000 euró támogatásra.

A KÁRPÁT-MEDENCEI KONFERENCIATÁMOGATÁSI PROGRAM CÉLJA
A program elsődleges célja olyan - a határon túli magyarság közgazdasági és pénzügyi oktatásával, művelődésével, illetve tudományos életével kapcsolatos - konferenciák szervezése, melyek elősegítik a határainkon túl élő magyarok közgazdasági és pénzügyi oktatási színvonalának emelését, a tudományos élet fejlődését, illetve szakmai párbeszédek kialakulását, valamint tudományos hálózatok kiépülését. E mellett a program támogatja a felsőfokú intézmények oktatói, illetve hallgatói számára rendezett szakmai konferenciákat is, amennyiben azok elősegítik a határon túli magyarság közgazdasági és pénzügyi képzésének emelését, illetve tudományos kapcsolatok kialakítását vagy továbbfejlesztését

 

Pályázati felhívás határon túli PhD kutatói programra

A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány határon túli PhD kutatói programot hirdet a 2014/2015-ös akadémiai évre.
A pályázatra jelentkezhetnek magyarországi vagy határon túli magyar vagy angol nyelvű közgazdasági PhD képzésben részt vevő doktoranduszok.
A pályázat további feltétele, hogy a pályázó kutatási területe a határon túli, magyarok lakta területek gazdasági viszonyaival, kilátásaival, illetve a Kárpát-medence, mint történelmi régió gazdasági integrációjával illetve kitörési lehetőségeivel legyen kapcsolatos.
Az ösztöndíjprogram időtartama 6-12 hónap, összege havi 250-500 euró a pályázat tartalmától függően. Az Alapítvány a pályázatot elnyerő doktorandusz számára a pénzügyi juttatáson túl technikai segítséget is ad. A program során elvárás, hogy az együttműködés alatt elkészült kutatási eredményeket, publikációkat a kutató az Alapítvány számára elérhetővé tegye, azt felkérésre az Alapítvány vezetőinek bemutassa, illetve szakmai rendezvényeken és konzultációkon vegyen részt.

 

Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Programban való részvételre

A PÁLYÁZAT TÁRGYA:
A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Szakkollégiumi Programjában való részvétel a 2014/2015-ös tanévben.

A SZAKKOLLÉGIUMI PROGRAM CÉLJA:
A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány elismerve a szakkollégiumi kurzusokon és rendezvényeken (konferencia, előadássorozat, szakmai verseny) folyó értékes szakmai munkát, támogatást kínál a határon túl, kiemelten a Kárpát-medencében működő magyar nyelvű diákszervezetek számára, melynek segítségével további színvonalas kurzusok és rendezvények kerülhetnek megrendezésre. Az Alapítvány további célja a támogatásokkal, hogy a szélesebb szakmai közönség minél jobban megismerje a szakkollégiumokban zajló élénk szakmai életet. Ezért a támogatott kurzusokról és rendezvényekről nyilvánosan elérhető prezentációk, alkalmanként kiadványok készülnek. A pályázaton belül lehetséges forrást nyerni kurzusok szervezésére, konferenciák megtartására és beruházási célokra, amennyiben az kötődik a szakmai célokhoz.

 

Pályázat szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő ösztöndíjas részvételre

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő ösztöndíjas részvételre a 2014/2015-ös tanévben.

A pályázati kiírás tartalmát a Balassi Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériummal együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az elmúlt tanévtől az előkészítő képzésben résztvevő ösztöndíjas hallgatók már nem kerülnek felvételre az általuk megjelölt alap- vagy osztatlan képzési szakra az intézeti záróvizsgájuk eredményének függvényében! A Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő képzése a 2014/2015-ös tanévben a 2015. évi tavaszi érettségi időszak emelt szintű érettségi vizsgáira készíti fel a hallgatóit.

A hallgatóknak a sikeres felvételükhöz a képzésen túl részt kell venniük
- egyrészt a 2015. évi tavaszi érettségi időszakban a megjelölt képzési szak(ok)hoz előírt 2 felvételi/érettségi tantárgyból alapesetben az emelt, vagy ha az elegendő - a hallgató döntése alapján 1 vagy 2 felvételi/érettségi tantárgyból - a közép szintű magyarországi érettségi vizsgákon;
- másrészt a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban, ahol felvételük - más anyaországi, határon túli magyar vagy külföldi jelentkezőkhöz hasonlóan - a felvételi eljárás szabályai és pontszámítása alapján történhet meg.

A hallgató akkor kezdheti meg tanulmányait 2015 szeptemberében magyar állami ösztöndíjjal támogatott formában, ha eléri valamely általa megjelölt szakon az állami ösztöndíjas képzés ponthatárát. Amennyiben a hallgató valamely általa megjelölt szakra csak az önköltséges képzés ponthatárát éri el, és az önköltséges képzést a felvételi jelentkezéskor megjelölte, tanulmányait csak az önköltség fizetése mellett kezdheti meg. Ha a hallgató önköltséges képzést nem jelölt meg, vagy az önköltséges képzés(ek) ponthatárát sem érte el, nem kerül felvételre.

 

 

Nyílt ismételt pályázat az Európai Visszatérési Alap 2013. évi programjának keretében / BM/3382-1/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A BELÜGYMINISZTÉRIUM
NYÍLT ISMÉTELT PÁLYÁZATOT HIRDET AZ EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2013. ÉVI PROGRAMJÁNAK KERETÉBEN

Pályázati útmutató természetes személyek részére

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint az Bethlen Gábor Alap bizottsági határozatai alapján pályázatot hirdet magánszemélyek részére.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a "2014 a külhoni magyar felsősök éve" projekt keretében módszertani továbbképző, valamint non-formális és formális pedagógiai együttműködés keretében megvalósuló pályázati felhívást jelentet meg külhoni magánszemélyek részére. A program a 2012-ben meghirdetett "2012 a külhoni magyar óvodák éve", majd a 2013-ban meghirdetett "2013 a külhoni magyar kisiskolások éve" program folytatása.
Az Alapkezelő a projektcélok megvalósítása érdekében közreműködő intézményeket, és szervezeteket is bevon, ilyenképpen
- továbbképzést szervez külhoni magyar tannyelven oktató osztályfőnökök számára, melynek részvételére jelen pályázati keretek között lehet jelentkezni. A program célja módszertani továbbképzés nyújtása a "2014 a külhoni magyar felsősök éve" projekt keretében, a külhoni magyar nyelvű oktatás minőségének emelése; pedagógiai hiányterületek pótlása, magyar nyelvhasználati színtérhez kötése; a magyar tannyelvű óvodai és iskolai intézmények közötti együttműködés segítése;
- magyar nyelven nevelő óvodapedagógusok és tanítók közti együttműködés ösztönzésére, segítésére nyújtott támogatás. A pályázat célja az együttműködés által, a zökkenőmentes intézményváltás elérésével a külhoni magyar közösségek tagjainak ösztönzése, hogy gyermeküket anyanyelvi oktatási intézménybe írassák.
A felhívások a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó oktatási és tudományterületi fejlesztések, továbbképzési programok megvalósítására irányulnak, e célokat tükröző programokon való részvétel támogatásával.
A pályázati útmutató célja felvilágosítást adni a pályázat folyamatát érintő valamennyi kérdésben, illetve a sikeres pályázás érdekében átláthatóan és érthetően bemutatni az egyes pályázati lépéseket.

 

Visegrádi Nyári Egyetem 

Idén 13. alkalommal kerül megrendezésre a Visegrádi Nyári Egyetem Krakkóban. Jelentkezni március 31-ig lehet.
Bővebb információ, valamint az online jelentkezés felületet az alábbi linken érhető el: http://www.visegradsummerschool.org/

 

Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2014.

 

Pályázati felhívás családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (CSP-CSBM-14)

Pályázati felhívás családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására
(A pályázat kódja: CSP-CSBM-14)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.

A pályázat célja

Olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak - hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.

Mindezek szellemében a pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához. A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint.

A pályázatok támogatására 22.700.000 Ft áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 17.

 

Civilek a civilekért! 2014 - kampánytámogatás az SZJA 1%-áért

CIVILEK A CIVILEKÉRT! 2014
Az alapítványok 2013 as évre vonatkozó 1% os támogatás gyűjtése érdekében az EMSZ (Egészségügyi Média Szövetség) újabb pályázatot írt ki.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az Érthetően az Egészségért Alapítvány közreműködve az Egészségügyi Média Szövetséggel pályázatot hirdet civil szervezetek 2013. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó helyi vagy országos szintű kampányok támogatására
A pályázat rövid leírása:
A pályázat során a sikeresen pályázó civil szervezetek 1%-os kampányához 70%-os támogatást nyújt az "Érthetően az Egészségért Alapítvány" és az Egészségügyi Média Szövetség.

 

Fogyatékos hallgatók közigazgatási ösztöndíja

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH)
a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet
fogyatékos hallgatók közigazgatási ösztöndíjára (Ösztöndíjprogram)
a közigazgatás iránt elhivatott, gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező, felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.
Az Ösztöndíjprogram célja a szakmailag elhivatott, munkatapasztalattal nem rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj-támogatással megvalósuló szakirányú munkatapasztalat szerzésének biztosítása.
A felvételt nyert ösztöndíjas egy minisztériumnál folytatott munkavégzésének időtartama 3 hónap, ahol a tapasztalatszerzés helyszínét a KIH ajánlja fel az ösztöndíjasnak a tanulmányai, érdeklődési köre figyelembevételével a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően.
A hallgatók szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.


Nehezen tud megbirkózni az Erzsébet-program pályázattal? – Országos hálózat segíti a pályázókat

Pályázat a digitális kultúra fejlesztésére a határon túli magyarok körében

Hol élsz TE? – Pályázat ausztriai rezidencia programban és kiállításon való részvételre magyar képzőművészeknek

A magyar kultúráért és oktatásért határon túl - központi pályázat

„A magyar kultúráért és oktatásért” pályázati program célja:

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

 

 

Önkéntesség külföldön

Vállalkozó kedvű 18-30 év közötti fiatalokat keresünk "Egy év az életemből neked" c. programunkon történő részvételre.
A kiválasztottak Németországban és Franciaországban főleg fogyatékkal élők otthonaiban teljesítenek egy éves önkéntes szolgálatot.

Időpontok:
2014. március 1.-2015. február 29. (csak Németország)
2014. szeptember 1.-2015. augusztus 31.

Pályázati feltételek:
- 18-29 év közötti életkor
- középfokú végzettség
- a pályázati dokumentáció határidőben történő megküldése
- alkalmasság
- nem szükséges szakmai ismeret és nyelvtudás

 

Erzsébet-program 2014

 

"Segítő diákok"

Pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálat program megismertetésére. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) nyílt pályázatot hirdet Magyarországon a középiskolákban nappali képzésben 2016. január 1-jét követően érettségi vizsgát tevő tanulók; valamint az iskolai közösségi szolgálat programot koordináló pedagógusok (például: osztályfőnökök) számára az iskolai közösségi szolgálat programok széles társadalmi körben való megismertetése céljából.

 

Roma származású középiskolai hallgatók továbbtanulását támogató tehetséggondozó, vállalati mentoring és ösztöníj programban való részvételre roma diákok és iskoláik számára 

A HBLF-ROMASTER Alapítvány a 2013/2014-es tanév II. félévétől kezdődően ismét pályázatot hirdet hátrányos helyzetű, magukat cigánynak valló középiskolai tanulók részére iskolájuk bevonásával.
A programba kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik jelenleg érettségit adó középiskolában tanulnak és a középiskola befejezése után nappali tagozaton gazdasági, műszaki vagy egészségügyi szakokon terveznek továbbtanulni és diplomát szerezni
Azon középiskolás diákok jelentkezését várjuk, akik a 2014/2015-ös tanévben vagy azt követően fognak leérettségizni és fejezik be középiskolai tanulmányaikat. (Azon diákok, akik 2014-ben érettségiznek és fejezik be középiskolai tanulmányaikat nem jogosultak pályázni!)
Kiemelten várjuk olyan diákok jelentkezését, akik közgazdasági, pénzügy- és számvitel, informatika, villamosmérnök, gépészmérnök, vegyészmérnök, biomérnök, vagy más mérnöki szakon szeretnének továbbtanulni a felsőoktatásban. Ezen orientációk a legkeresettebbek a támogató vállalatok részéről.
(Az általunk elfogadott továbbtanulási orientációról / felsőoktatási képzésekről a honlapunkról letölthető "ROMASTER - Gyakori kérdések és válaszok" dokumentumban található bővebb információ.)


 

NEA 2014
http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok

Segédlet a NEA 2014 pályázati kiírásokhoz:
Eper rendszer.pptx | Működési pályázat.pptx | Szakmai pályázat.pptx

 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

A vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

TÁMASZ ösztöndíj - külföldön élő magyar nemzetiségű hallgatóknak

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a "TÁMASZ ösztöndíjra" (tanulmányi támogatásra) a 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézményekben alap-, egységes (osztatlan) és mester (magiszteri) képzési szinten, magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges (államilag támogatott vagy költségtérítéses) képzési formában tanulmányokat folytató, de ezzel egyidejűleg miniszteri ösztöndíjban nem részesülő határon túli, magyar nemzetiségű személyek számára.
A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

 

Pályázat határon túli magyaroknak a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban való részvételre

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.


Pályázat határon túli magyaroknak a Márton Áron Kutatói Szakkollégium Programjára

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Programban való részvételre
A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu