Regisztráció GYIK

REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Hogyan tudok az EPER-be regisztrálni?

Az EPER az Internet Explorer böngészőt támogatja, ezért kérem az EPER-be történő belépéskor az említett böngészőt alkalmazza az alábbi linken: https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Az EPER-be történő regisztrációhoz rendelkeznie kell érvényes e-mail címmel, majd a fenti elérési úton belépve a rendszerbe a „Regisztráció” – gombra kell kattintani, majd kitölteni a „Saját adatok” – lapfüleit. Ezt követően ki kell nyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot a „Reg. nyilatkozat” menüpontban

Akár új regisztráló, akár szerepel már az EPER-ben a Kedvezményezett szervezet, rendelkeznie kell a hatályos adatokat tartalmazó legalább 2016. évre szóló regisztrációs nyilatkozattal.

Azon pályázók esetében, akik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő más pályázati kategóriái kapcsán már nyújtottak be regisztrációs nyilatkozatot 2016-ban és azt a Támogatáskezelő érvényesnek nyilvánította, szükséges-e ismételten a regisztrációs nyilatkozat beküldése a NEA pályázataihoz is?

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni.

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-keres

Amennyiben a szervezet rendelkezik érvényes EPER regisztrációval nem szükséges a nyilatkozat ismételt beküldése. Amennyiben időközben változott a szervezet valamely adata, akkor szükséges benyújtani új regisztrációs nyilatkozatot postai úton. Kérjük, a megváltozott adatokat hivatalos iratokkal is igazolja, ezen dokumentumokat csatolja regisztrációs nyilatkozatához.

Véglegesíthető-e a pályázat, ha az EPER-ből a Regisztrációs nyilatkozatomat beküldtem, de azt még a Támogatáskezelő nem bírálta el?

Igen, a pályázat véglegesíthető. A regisztrációs nyilatkozatokat a Támogatáskezelő a beérkezés sorrendjében, folyamatosan bírálja el, ellenőrzi az OBH-n szereplő adatokkal. Amennyiben a szervezet adataiban nem történt változás, akkor nem kell új regisztrációs nyilatkozatot benyújtani. Adatváltozás esetén szükséges új regisztrációs nyilatkozat megküldése ( a változást alátámasztó dokumentumokkal együtt) és ezzel egyidejűleg véglegesíthető pályázat.

Mi a teendő, ha az EPER-ben azt lehet látni, hogy 2099.12.31-ig érvényes a regisztráció?

Minden a Támogatáskezelő által elfogadott regisztrációs nyilatkozat érvényessége meghosszabbításra került, mivel nincs éves regisztrációs kötelezettsége a civil szervezeteknek. Amennyiben a szervezet adataiban nem történt változás és az adatok az OBH-n szereplő adatokkal megegyeznek, nem szükséges új regisztrációs nyilatkozat beküldése. Abban az esetben, ha a szervezet adataiban változás történt, új regisztrációs nyilatkozatot kell beküldeni. A pályázó adataiban év során bármikor módosíthat és új regisztrációs nyilatkozatot küldhet be a Támogatáskezelő részére.

Hogyan és hol tudom a regisztrációs nyilatkozatot elkészíteni?

Amennyiben az Önök szervezete már regisztrált EPER-ben, azonban nem rendelkezik legalább 2016. évre szóló regisztrációs nyilatkozattal, akkor az EPER-ben a „Reg. nyilatkozat” menüpontban ki tudja nyomtatni a hatályos regisztrációs nyilatkozatot.

Amennyiben az Önök szervezete regisztrált az EPER-ben és adataikban változás következett be az utolsó regisztrációs nyilatkozat beküldése óta, akkor kérjük, lépjen be az EPER-be, válassza a „Saját adatok” menüpontot és az „Adatmódosítás” gomb segítségével szíveskedjen javítani az adatait. A módosítást követően a „Mentés” gomb segítségével mentse el a módosított adatokat. A módosítás után a „Reg. nyilatkozat” menüpontban nyomtassa ki az immár helyes adatokat tartalmazó nyilatkozatot, s az aláírt nyilatkozat egy eredeti példányát küldje el a Támogatáskezelő postafiók címére. Amennyiben a szervezet neve, hivatalos képviselője, székhely címe vagy banki adatai változtak, a változtatás tényét megalapozó dokumentum hitelesített másolatát is csatolni szükséges a regisztrációs nyilatkozathoz.

<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu