Rehabilitáció-Érték-Változás

révRehabilitáció · Érték · Változás

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Egy újszerű kezdeményezés mindig új lehetőséget kínál, ezért is örülünk annak, hogy Önt is megismertethetjük a RÉV projekt részleteivel. A TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú, „Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” című kiemelt projekt megvalósítása a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban FSZK) vezetésével működő konzorcium részvételével folyamatban van. A kiemelt projekt fő célja, a megváltozott munkaképességű személyek elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének elősegítése, munkavállalási és munkában maradási esélyeinek növelése.

A megvalósításhoz két, a munkaerőpiaci szolgáltató és foglalkoztató szervezetek számára nyitott egyfordulós pályázati konstrukció is kapcsolódik (TÁMOP- 5.3.8.A2-12/1,2 illetve TÁMOP- 5.3.8.A3-12/1,2) melyek kedvezményezett szervezeteinél dolgozó szakemberek is célcsoportját alkotják a kiemelt projekt tevékenységeinek. Így terveink szerint olyan komplex szolgáltatásfejlesztés valósul meg a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időben, ami a megváltozott munkaképességű munkavállalóktól, a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szakembereken keresztül a munkáltatókig, a foglalkozási rehabilitáció minden meghatározó szereplőjét előnyösen érinti.

Fontosnak tartjuk, hogy azon intézmények, szervezetek vezetőit, akik az érintett megváltozott munkaképességű – fogyatékos és egészségkárosodott – személyek érdekeiért, életminőségük javításáért, illetve társadalmi integrációjukért dolgoznak, tájékoztassuk a projekt célkitűzéseiről és várható eredményeiről.

Ennek érdekében igyekszünk tájékoztatást nyújtani az Ön számára a megvalósításról, melynek következő lépéseként engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a mellékelt hírlevelet a projekt előrehaladásáról, eddigi tevékenységeiről, eredményeiről.

Üdvözlettel:
Farkas Edit sk.
ügyvezető
FSZK Nonprofit Kft.

   

Rehabilitáció-Érték-Változás 

 

„Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” kiemelt projekt.

A projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeinek javítása. Ez által a hátrányos helyzetű emberek – köztük a fogyatékos személyek – társadalmi integrációja, az esélyegyenlőségi szolgáltatások fejlesztése, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci részvételének elősegítése, s ezen keresztül a társadalmi részvétel erősítése.

 

 

 

 

 

Bizonyára Önök is találkoztak az utcákon, aluljárókban, tömegközlekedési eszközökön a RÉV kampány plakátjaival. A projektben számos reklám és kisfilm is készült, melyek célja a RÉV projekt bemutatása, és ezen keresztül a társadalom érzékenyítése. A szemléletformáló kampány keretében készült kisfilmek olyan fogyatékos embereket mutatnak be, akik, példaértékű, teljes életet élnek.

 

 

 

A Rehabilitáció-Érték-Változás projektben konzorciumvezető Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) végzi a munkaerőpiaci szolgáltató szervezetekből és akkreditált foglalkoztatókból álló országos hálózat kialakítását. Ezzel Magyarországon egy újszerű, egyedülálló hálózati tevékenység veszi kezdetét.

Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat kialakításának célja, olyan szakmai színtér megteremtése, ahol a tagság különböző szereplői között biztosított az információk, szakmai tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása; további tudások behívásán keresztül magasabb szolgáltatási színvonal biztosítása; ezáltal a megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedési esélyeinek javítása.

Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat tagjainak elérhetőségei:

Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatók: Itt

Akkreditált foglalkoztatók: Itt

További információkért a halázózatról kattintson ide!

 

 

 

 

2014. február 27-én került megrendezésre a RÉV program keretén belül az Integrációs Sportrendezvény, amelyen négyszáz 14 és 18 év közötti középiskolás fiatal vett részt. A rendezvényen fogyatékkal élő és ép gyermekekből álló csapatok mérhették össze ügyességüket több sportágban. 

A rendezvény célja az volt, hogy a játékok során olyan közös élményeket szerezzenek a résztvevők, amely által elfogadóbbá válhatnak egymás irányába. A sportnapotmegelőzően több mint 700 tanuló ismerkedhetett meg rendhagyó osztályfőnöki órák keretében fogyatékossággal élő sportolókkal és a fogyatékossággal élők nehézségeivel, örömeivel. A programról bővebben itt olvashat. 

 

 

 

 

Az érték bennünk van! Előnyök és lehetőségek a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásában című kiadvány elsősorban HR, pénzügyi és cégvezetőknek szól. Célja, hogy bemutassa a megváltozott munkaképességű emberek alkalmazásában rejlő előnyöket és lehetőségeket.

 

 

 

A Mered vagy nem? című kiadvány elsősorban olyan középiskolásoknak szól, akik szeretnének egy kicsit többet tudni fogyatékos embertársaikról. A kiadvány célja, hogy közelebb hozza a diákokat a fogyatékos társaikhoz azáltal, hogy betekintést nyújt mindennapi életükbe, illetve egy-egy fogalom (pl.: egyenlő esélyű hozzáférés, autizmus, Iskolai Közösségi Szolgálat) elsajátításával bővíti ismereteiket a témában. 

 

 

 

 

Az Egységes Szolgáltatás-Módszertan kidolgozására a hazánkban már működő módszertanok - a 4M Program, a Komplex Munkaerő-piaci Szolgáltatás (KMP), a Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja (LSR/LFR), a Munkaasszisztensi Szolgálat, valamint a Támogatott Foglalkoztatás (TF) szolgáltatás - elemeinek egységesítésével került sor. 

A fejlesztés eredményeként elkészült módszertan a megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerőpiaci integrációjának segítésére hét szolgáltatási lépést tartalmaz, amelyek a következők: 1. kapcsolatfelvétel és tájékoztatás, szolgáltatási szerződés kötése; 2. felmérés; 3. egyéni munkavállalási terv elkészítése; 4. felkészítés a munkavállalásra; 5. munkaközvetítés; 6. betanulás és a munkahelyi beilleszkedés segítése 7. utókövetés.

A módszertan szerint a nyílt munkaerőpiaci munkáltatók szolgáltatási folyamatának öt lépése a következő: 1. kapcsolatfelvétel és munkaerőpiaci információ nyújtás; 2. munkáltató általános felmérése; 3. konkrét munkahely ügyfél-specifikus felmérése; 4. konkrét munkahely felkészítése a foglalkoztatásra; 5. rendszeres kapcsolattartás a munkáltatóval, utókövetés

Az új módszertan alkalmazása a TÁMOP 5.3.8. A3-12/1-2 projektben résztvevő úgynevezett új munkaerőpiaci szolgáltatók számára volt kötelező, számukra az ismeretek átadása képzés keretében történt. A módszertan megtekintéséhez kattintson ide!

 

 

A foglalkozási rehabilitáció területén lezajlott szemléletváltás és a kapcsolódó jogszabály-változás hangsúlyeltolódást eredményezett az akkreditált foglalkoztatók rehabilitációs tevékenységében. Hatására az eddigi gyakorlattól előtérően előtérbe került a foglalkoztatottak - közülük is kiemelten a B1 és C1 minősítéssel rendelkezők - nyílt munkaerőpiacra történő kihelyezésének feladata. Erre a helyzetre reagálva, az egységes szolgáltatás módszertant alapul véve, majd pedig a gyakorlati tesztelés tapasztalatait beépítve kidolgozásra került az Átvezetésszolgáltatás-módszertan. 

A módszertan célja, hogy segítséget és eszközt nyújtson az akkreditált foglalkoztatóknál tranzitfoglalkoztatásban dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerőpiacra történő átvezetéséhez mind a foglalkoztatók, mind a szolgáltatók számára. Számítva arra, hogy az átvezetés feladatának végrehajtásában - a foglalkoztatókkal történő aktív együttműködés keretében - a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók is szerepet vállalnak. A módszertan megtekintéséhez kattintson ide!

 

Az FSZK RÉV Monitoring munkacsoport tevékenységének elsődleges célja, hogy országosan egységes mérési és értékelési rendszer álljon rendelkezésre a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetek tevékenységéről.

A RÉV projekt keretében kialakított monitoring rendszer átfogó céljai a következők:

 • Információval szolgál a szolgáltatók, a szakpolitika szereplői és a jogalkotók számára a megfelelő döntéshozatalhoz.
 • Információval szolgál a fejlesztési irányok meghatározásához és az intézkedések meghozatalához (helyi és országos szinten).
 • Megalapozza a hatékony forrásfelhasználást és elosztást.
 • Lehetővé teszi a szolgáltatások jogszerűségének, eredményességének, hatékonyságának, minőségének értékelését.
 • Elősegíti a szervezetek működése során megvalósuló jó gyakorlatok azonosítását.
 • Lehetővé teszi a szolgáltatások időbeli, szakmai előrehaladásának nyomon követését.
 • Lehetővé teszi az eredmények célokhoz való viszonyítását, az eltérések jelzését és teremtse meg a beavatkozás lehetőségét.

A monitoring rendszer a gyakorlatban a foglalkozási rehabilitációs szakterület valamennyi szereplője számára szükséges és hasznos eszköz:

 • a szakpolitikai döntéshozóknak, hogy releváns információk birtokában hozzák meg döntéseiket;
 • a szolgáltatások finanszírozójának, hogy megfelelő szakmai teljesítés esetén történjen a kifizetés;
 • a szakmai támogató szervezetnek, hogy jó gyakorlatok azonosításával, közössé tételével, módszertan kialakításával, finomításával és megosztásával elősegítse a szolgáltatási színvonal egységesítését;
 • az alternatív szolgáltató szervezetek vezetőinek, hogy alapot kapjanak helyi minőségbiztosítási rendszerek fejlesztéséhez;
 • a szervezetben dolgozó szakembereknek, hogy képet kapjanak teljesítményük megítéléséhez és segítséget munkájukhoz.

A Monitoring munkacsoport három különálló, de feladatait tekintve szorosan összekapcsolódó műhely munkáját koordinálta. A Mérési, Értékelési és SZER Specifikációs Műhely feladata egyrészt az volt, hogy előkészítse az informatikai fejlesztést megalapozó részletes műszaki-szakmai specifikációt, mely a Szolgáltatáselemző Rendszer (röviden SZER) fejlesztésre kiírt közbeszerzési eljárás alapját jelentette, másrészt feladata volt, hogy kidolgozza a mérési és adatelemzési módszertant. E szakmai anyag arra tett javaslatot, hogy a SZER-ből kinyert adatokat hogyan lehet a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetek tevékenységének értékelésére és eredményességének mérésére, illetve a finanszírozásba épített visszacsatolások megalapozására felhasználni. A mérési és adatelemzési módszertan tehát lehetőséget ad a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetek tevékenységének objektív megítélésére, továbbá szervezeti szintű és országos adatlekérdezésre, adatelemzésre és értékelésre, optimalizálja a dokumentációra fordított szolgáltatói kapacitásszükségletet, és végül megalapozza az eredményeken alapuló finanszírozás feltételrendszerét. Ez kiemelten fontos eredmény, mert ezidáig nem álltak rendelkezésre egységes, összehasonlítható adatok a szolgáltatási tevékenységekre vonatkozóan.

A Monitoring rendszer kialakításának másik alappillére egy olyan informatikai rendszer kidolgozása és bevezetése, melyet egységesen használ minden szolgáltató szervezet, ezáltal eszközül szolgál az adatgyűjtéshez és adatelemzéshez. A Szolgáltatáselemző Rendszer (továbbiakban: SZER) kidolgozását 2014. április 1-jén került éles üzemi átadásra, a fejlesztés azonban az átadást követően sem állt meg: a felhasználók javaslatai alapján az ezt követő időszakban is folyamatosan zajlott és zajlik a módosítási igények átvezetése és új funkciók kialakítása.

A SZER nem csak begyűjti a méréshez és adatelemzéshez szükséges információkat a szervezetektől, hanem – az Egységes Szolgáltatás-módszertanon alapuló – ügyfélszolgálati programként és dokumentációs rendszerként is funkcionál, amely segíti a szervezeti adminisztrációt. Mindemellett, mint jelentéskezelő rendszer, megkönnyíti az adatszolgáltatást a finanszírozó, a szakpolitikai döntéshozók és a szakmai támogató szervezet irányába is.

A Monitoring rendszer kialakításának harmadik alappillérét a Szakmai Monitoring Műhely jelenti, amelynek keretében egyrészt elkészült egy a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások szakmai monitorozását segítő eszköztár másrészt sor került a szolgáltatások helyszíni és szakmai szempontú monitorozására

A három műhely együttes tevékenysége által tehát kidolgozásra került egy egységes monitoring és értékelési rendszer, mely országos szinten, egységesen képes vizsgálni az elvárt szolgáltatási színvonal ellenőrizhetőségét, valamint hosszú távú fenntartását a szolgáltató szervezetek ösztönző támogatása és szakmai fejlesztése érdekében.

 

 

A III. Országos Hálózati Találkozó egyenlő esélyű hozzáférés témájában megrendezett szekcióülésén az FSZK Akadálymentesítési Programirodájának tevékenysége, szakmai anyagai kerültek bemutatásra. A programiroda akadálymentesítéshez kapcsolódó szakmai anyagai letölthetők az FSZK honlapjáról. További szakmai anyagok, filmek érhetők el az FSZK Tudástárában, mely regisztráció után ingyenesen használható. Szeretnénk felhívni a figyelmüket a Programirodán belül működő térítésmentes eszközkölcsönzési lehetőségre is, mellyel kapcsolatban bővebb információt a Programiroda munkatársaitól lehet kérni. A programiroda közvetlen telefonszáma: (06 1) 450 3239. 

 

 

2014. március 24-én ötödik alkalommal adták át a Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Salva Vita Alapítvány, az Amerikai Kereskedelmi Kamara és a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület közösen átadott díjának célja, hogy elősegítse az álláskereső fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találását.

Idén Fogyatékosságbarát Munkahely Díjat kapott: Újbuda polgármesteri hivatala; a főváros XVI. kerületének önkormányzata; az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara; valamint öt cég, az Evopro Informatikai és Elektronizálási Kft., az Iron Mountain Magyarország Kft., a JabilCircuit Magyarország Kft., a WorkForce Kft. valamint a Borhy Palota Kert Bt. További információ: Itt.

 

 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft
Cím: H-1071 Budapest, Damjanich u. 4.
Telefon: 06 1 450 3230; • Telefax: 06 1 450 3235
www.fszk.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0849-04
Intézményi Akkreditációs Lajstromszám: AL-2057

 

 

<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu