Százvölgy Természetvédelmi Egyesület

Civil szervezet neve: SZÁZ VÖLGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

 

Civil szervezet székhelye: Tatabánya

 

Civil szervezet működési területe: Közép-dunántúli régió

 

Civil szervezet elnöksége: Hlogyik Zsuzsa elnök

 

Adószám: 18617601-1-11                                  

 

A személyi jövedelem adójának 1%-át fogadja.

 

Számlaszám: 17000019-12178469

Bírósági nyilvántartási száma: 1698

Jogerőre emelkedett: 2008.05.27.

Közhasznúsági fokozata: közhasznú

Nyilvántartásba vette: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság

Célja szerinti besorolás: környezetvédelmi tevékenység

 

 

Elérhetőségek:

 

E-mail: szazvolgy@gmail.com

 

Civil szervezet célja (alapszabályban rögzített):

 

A Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület a KSZTV- ben megjelölt közhasznú tevékenységek közül, valamint céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

3. Tudományos tevékenység, kutatás 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 5. Kulturális tevékenység 6. Kulturális örökség megóvása 7. Műemlékvédelem 8. Természetvédelem, állatvédelem 9. Környezetvédelem 10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 19. Euroatlanti integráció segítése 20. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások.

Alapvető célja a természeti, társadalmi és emberi értékek elsőbbségét valló közhasznú célok megvalósítása, támogatása, főként az alábbi területeken:

természettudományi, környezet- és természetvédelmi, kulturális és oktatási, kutatási és tanulmányi, néprajz területén.

 

A civil szervezet céljai érdekében:

 

Összefogja a működési területén élő, a fenti célok iránt elkötelezett amatőr önkénteseket és szakembereket.

A csoportos működés előnyeit kihasználva együttműködik, összehangolt és hatékony természetvédelmi, oktatási – nevelési, kutatási tevékenységet folytat. Felkutatja a működési terület természeti értékeit, elősegíti megóvását és fennmaradását, előkészíti védetté nyilvánítását, jogellenes természetkárosítás észlelése esetén kérelmezi a megfelelő intézkedések megtételét.

Elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét. A működési területen szemléletformálási, környezeti nevelési, ismeretterjesztési tevékenységet fejt ki. Önállóan, vagy más csoportokkal együttműködve alapkutatásokat végez a fenti célok érdekében, és segítséget nyújt, illetve átvállalja a társadalmi és állami szervezetek kutatási, természetvédelmi, kulturális és oktatási munkáit.

Néprajzi kutatások végez, elsősorban a népi építészet, régi mesterségek területén, illetve ismeretterjesztő tevékenységet elsősorban a fiatalság körében (táborok, előadások, szakkörök).

Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra; a települési önkormányzat felkérése alapján részt vesz a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében; elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét. A természeti területek és értékek jogellenes károsítása, veszélyeztetése esetén a természet védelme érdekében fellép, és állami szervektől, önkormányzatoktól a megfelelő és hatáskörükbe tartozó intézkedés megtételét kéri.

Közreműködik a területén lévő műemléki értékek felkutatására, számbavételére és értékelésére irányuló országos tudományos adatgyűjtő és dokumentációs munkálatokban; támogatja a települések múltjának és hagyományainak feltárására irányuló társadalmi tevékenységet; gondoskodik a területén lévő és műemléki védettség alatt nem álló, de a település sajátos jellegének megőrzésében helyi jelentőséggel bíró építészeti és településszerkezeti értékek védelméről, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Értékmentés és összefogás: ez egyesületünk küldetésének és stratégiájának két legfontosabb alapelve, melyek mentén konkrét és jól szervezett akciókkal egyrészt jelentős és ténylegesen megvalósuló, adatokkal alátámasztott  természetvédelmi munkát valósítunk meg, másrészt ezen munkák során különös gondot fordítunk arra, hogy akcióinkról a lakosságot is tájékoztassuk, lehetőség szerint azokba be is vonjuk.

Munkánkba bárki bekapcsolódhat, aki egyetért céljainkkal, és betartja az alapszabályunkban foglaltakat. Működésünk során családok, diákok kapcsolódtak be az egyesületi munkába, és vállaltak feladatokat az egyesület programjaiban. Egyesületünk munkájában résztvevők valamennyien önkéntesek.

Programjaink között szakmai és nagyközönségi programok egyaránt megtalálhatók. A tavasz folyamán megyénk több településén szervezünk békamentési akciót. Ürgetelepítési programunkkal a faj helyi szintű megőrzéséhez és a meglévő ürgeállományok genetikai frissítéséhez járulunk hozzá. Egyesületünk az egész megyére kiterjedő fehér gólya állományfelmérést végez. A rendszeres ellenőrzések a védelmi intézkedések alapját képezik. Ahol régebben volt költés, rendszeresen megjelentek a madarak, és van alkalmas táplálkozó terület a közelben, ott műfészkek kihelyezésével segítjük elő gólyáink megtelepedését. Ezt a programot a Gólyakaraván elnevezésű nyilvános gólyagyűrűzési akciónkkal tettük nyilvánossá. Hazánk madárfaunájának legveszélyeztetettebb fajaiként számon tartott gyurgyalagok és partifecskék védelmét költésre alkalmas partfalak felmérésével, fenntartásával és kezelésével segítjük. Rendszeres vízi-és ragadozómadár állomány felmérő, valamint monitoring programjainkat nyilvános madármegfigyeléssel egybekötött túrával és madárgyűrűzési bemutatóval egészítjük ki. A tatai Öreg-tavon, a dunai szigeteken, és a Ferencmajori-halastavakon végzett területfelméréseink természetvédelmi intézkedések megtételét tették lehetővé. Utóbbi helyszínen minden évben egy hónapos madárgyűrűző tábort szervezünk. A rendszeresen több mint tízezer látogatót vonzó országos természetvédelmi fesztiválunk, a Tatai Vadlúd Sokadalom minden év utolsó novemberi szombati napján kerül megrendezésre.

 

 

<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu