Szerződésmódosítás GYIK

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

1. Mikor-, és hogyan nyújtatok be módosítási kérelmet?

 

A módosítási kérelem folyamatosan benyújtható a támogatási szerződés megkötésétől a támogatási időszak utolsó napjáig, azonban egyszerre csak egy módosítási kérelmet lehet benyújtani. A pályázati szakmai elemek, dátumok, időpontok, helyszínek, költségvetés módosítására az alábbiak szerint nyílik lehetőség.

 

Módosítási kérelmet a NEA működési, szakmai és normítv pályázatok esetében az EPER-ben szükséges benyújtani:

 

1. Beadott pályázatok – menüpont, 2. válassza ki pályázatát!, 3. Módosítási kérelem – gombra kattintás, 4. Új – gombra kattintás alul, jobb oldalon

 

Ekkor megnyílik a kérelem menüpont – az egyes lapfüleken a sárga színnel jelölt mezők töltése kötelező, illetve kötelező a „pályázó indoklása” – menüpont kitöltése is. Az egyéb-, fehér színnel jelölt mezőkben szíveskedjen kitölteni a megváltozott adatokat. A költségvetés – lapfülön módosíthatók a támogatási-, és önerő – összegek.A kérelem elbírálása 10-15 napot vesz igénybe, feldolgozásának eredményéről munkatársaink Önt az EPER-ben értesítik.

 

2. Az EPER-ben szándékozom benyújtani a módosítási kérelmet, azonban a program azt írja ki – „Nincsenek listázandó adatok” – mit tegyek?

 

Kérjük, az alábbiak szerint indítsa a módosítási kérelem – menüpontját:

 

1. Beadott pályázatok – menüpont, 2. válassza ki pályázatát!, 3. Módosítási kérelem – gombra kattintás, 4. Új – gombra kattintás alul, jobb oldalon

 

Ekkor megnyílik a kérelem menüpont – az egyes lapfüleken a sárga színnel jelölt mezők töltése kötelező, illetve kötelező a „pályázó indoklása” – menüpont kitöltése is. Az egyéb-, fehér színnel jelölt mezőkben szíveskedjen kitölteni a megváltozott adatokat. A költségvetés – lapfülön módosíthatók a támogatási-, és önerő – összegek.

 

3. Az EPER-ben szándékozom benyújtani a módosítási kérelmet, elkészítettem azt, az ellenőrzés fázisában tartok, azonban a program azt írja ki – „kitöltetlen tétel részletezése mező” – „sikeres ellenőrzés” Mit tegyek, így nem véglegesíthetem a kérelmem?

 

Kérjük, szíveskedjen a költségvetési táblázatban ellenőrizni, valóban kitöltésre kerültek az egyes számadatok, és a hozzájuk tartozó szöveges oszlop adatai. Amennyiben a program kiírja „Sikeres ellenőrzés” – a „véglegesítés” gomb segítségével a kérelem véglegesíthető, lezárható.

 

4, Módosítási kérelem benyújtásának alkalmával rákattintottam a „véglegesítés” – gombra, azonban szeretnék még más adatot módosítani.

 

Sajnos erre véglegesítést követően már nem nyílik lehetőség – a program lezár és a munkálatok nem folytathatók tovább. A Kezelőnek kizárólag lezárt állapotú, „beérkezett” – státuszú kérelmet áll módjában elbírálni!

 

5. Benyújtottam módosítási kérelmet, - mikor bírálják el, hogyan értesítenek, hol értesítenek?

 

A kérelem elbírálása 10-15 napot vesz igénybe, feldolgozásának eredményéről munkatársaink Önt az EPER-ben értesítik.

 

6. Benyújtottam a módosítási kérelmet, elbírálásra került, azonban azt az értesítést kaptam, hogy elutasított, mert…… - mit tegyek most?

 

A kérelem indoklásában a Kezelő megadja a magyarázatot, miért került elutasításra a módosítási kérelem. Kérjük, nyújtson be újabb kérelmet, és javítsa az adatokat! A Kezelő a módosítási kérelmeket az EPER-ben a támogatási időszak utolsó napjáig fogadja!

 

7. Benyújtottam egy módosítási kérelmet, amely most éppen elbírálásra vár, azonban adódott még egy módosításom, mit tegyek?

 

Ebben az esetben szükséges megvárni, míg a kérelem bírálatra, kiértesítésre kerül – ezt követően nyújtható be az újabb kérelem – a támogatási időszak utolsó napjáig!

 

8. Hány százalékig módosíthatom a költségvetésemben a fő-, és az alsorokat? Mikor nem kötelező a módosítási kérelem benyújtása az EPER-ben?

 

Módosítási kérelem benyújtása nélkül a szervezet a költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja, az elszámolási felületen a számlák rögzítését, és összegek hozzárendelését az alábbiak szerint végezheti: fősoron belül az alsorok között szabadon változtathat, azonban amennyiben a módosítás fősorokat is érint (pl. A-ból B-be tesz át költséget) – a fősor értéke, amelybe az összeget áthelyezte – max. 10%-ot emelkedhet. Felhívom szíves figyelmét, hogy a pályázat benyújtásakor előzetesen tervezett, a Kollégium által elfogadott költségsorok áttervezése, csoportosítása lehetséges, új-korábban nem tervezett  költség beállításra és így új költségvetési sor nyitására azonban nincs lehetőség.

 

9. Az önrészt kötelező módosítani a min. 10%-összegre?

 

A Támogatáskezelő felé a teljes támogatási összeggel + a pályázati kiírás szerint meghatározott önerővel szükséges elszámolni. Amennyiben Ön erre vonatkozólag külön módosítási kérelmet nem nyújtott be – a rendszerben jelenleg a magasabb, eredetileg vállalt önerő látható – azonban a Kezelő csak a megítélt összeg pályázati kiírásban meghatározott hányadának megfelelő önerő elszámolását kéri, a rendszer engedi majd a kisebb összeggel a véglegesítést.

 

10. Készítem az elszámolásom, azonban már lejárt a támogatási időszak – benyújthatok még módosítási kérelmet?

 

A Támogatáskezelő az EPER-ben hivatalosan a pályázati támogatási időszak utolsó napjáig fogadja a módosítási kérelmeket, ezt követően módosítási kérelem benyújtására már nem nyílik lehetőség.

 

Módosítási kérelem benyújtása nélkül a szervezet a költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja, az elszámolási felületen a számlák rögzítését, és összegek hozzárendelését az alábbiak szerint végezheti: fősoron belül az alsorok között szabadon változtathat, azonban amennyiben a módosítás fősorokat is érint (pl. A-ból B-be tesz át költséget) – a fősor értéke, amelybe az összeget áthelyezte – max. 10%-ot emelkedhet. Felhívom szíves figyelmét, hogy a pályázat benyújtásakor előzetesen tervezett, a Kollégium által elfogadott költségsorok áttervezése, csoportosítása lehetséges, új sor nyitására nem adódik alkalom.

 

11. Rendezvényem időpontja, helyszíne változott – szükséges ezt bejelentenem a Támogatáskezelő felé?

 

Rendezvény időpontjának, helyszínének változása engedélyköteles – kérjük, nyújtson be az EPER-ben erre vonatkozó módosítási kérelemet!

 

12. Időközben változott az ÁFA-kötelezettségünk, - szükséges a bejelentés?

 

Amennyiben a támogatási időszak alatt változik a Szervezet ÁFA-kötelezettsége – kérjük, nyújtson be az EPER-ben erre vonatkozó módosítási kérelmet!

 

13. Az EPER-Partner adatokban, és a pályázati adatlapon különböző bankszámlaszámokat adtam meg – időközben módosítottam a „Saját adatokban” ezeket a számlaszámokat, - szükséges a pályázati adatlapon is átvezetnem a módosítást?

 

Igen, kérjük, nyújtson be az EPER-ben ezzel kapcsolatos módosítási kérelmet!

 

14. A pályázat benyújtásakor magasabb összegre terveztem a költségvetésemet, mint az elnyert támogatás, mi a teendő ebben az esetben?

 

Amennyiben az igényelt és az elnyert támogatási összeg nem egyezik meg, a költségvetési adatok módosítását a pályázat nyertes értesítést követően a Kezelő végzi el, arányosan csökkenti a költségeket az EPER-ben.

Amennyiben a Szervezet a módosított-arányosított költségvetést nem fogadja el –további változtatásra, költségmódosításra nyílik lehetőség, melyet az EPER-rendszerben kérelmezhet „módosítási kérelem” – formájában. Felhívom szíves figyelmét, hogy a pályázatban előzetesen tervezett, a Kollégium által jóváhagyott költségsorok áttervezése, csoportosítása lehetséges, új sor nyitására nem adódik alkalom.

<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu