Újabb szakrális emléket állítottak helyre Nagymagyar és Alsójányok között

A felújítást a Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatta, emellett széleskörű lakossági összefogásra is szükség volt

Pőcz Ibolya, a Nagymagyari Kulturális Közösség elnöke arról számolt be, hogy a kereszt felújítását azért kezdeményezte, hogy megőrizzék azt az utókornak. A kereszt történetéről, amit a helyi közösség 1850 óta őriz így mesélt: „Tudomásunk szerint a Nagymagyar és Alsójányok közötti „mise úton” a sorban ez már harmadik kereszt, amely felállításra került.

Az elsőt az 1850-es években állították egy tragikus esemény emlékére. A szájhagyomány szerint a földeken mezőgazdasági munkát végző henger egy kislány halálát okozta. Az ő családja mementóul állíttatta az út mellé a fakeresztet. Az alsójányoki krónika 1933-as bejegyzése alapján 1925-ben özv. Hurtony Imréné, született Molnár Cecília felújíttatta, amit a kereszten látható bevésés is bizonyít. A 20. században még egyszer, az 1980-as évek végén restaurálták a meglévő keresztet, átfestették a keresztfát, a kerítést és a Krisztust. A 21. század egy teljes felújítást hozott. Új lett a talapzat, a kereszt fája, a pléhkrisztus, a kerítés valamint az emléklap. A felszentelését a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt halasztották 2017 tavaszára.

A szervezési munkát és a felújítás teljes folyamatát a Nagymagyari Kulturális Közösség képviseletében Pőcz Ibolya kezdeményezte és irányította. A megvalósuláshoz szükséges induló összeget a Bethlen Gábor Alapnál elnyert pályázati összegből biztosították. Emellett széleskörű lakossági összefogásra is szükség volt. A 2016 végére elkészült kereszt a lakosok adományozási hajlandóságát, valamint a helyi és a környékbeli települések szakembereinek a munkáját dicséri.

Az új kereszt fáját Nagy Péter biztosította. Jézus alakját Dolán György festőművész adományként festette. Az emléklapok Kiss Tamás felajánlásaként és munkájaként készültek el. Az alakhoz való fémanyagot Pőcz Pál ajándékozta és ő is készítette el.

Március 26-án, vasárnap körmenet indult a nagymagyari óvodánál álló Keszőcze-kereszttől az új keresztig. Naszvadi Sándor esperes-plébános vezetésével a hívek végigjárták a keresztutat. A szertartásra az alsójányoki híveken kívül szép számban érkeztek a környező falvakból is. Ez a szakrális emlék immár három évszázadon át vigyáz az utazóra, hirdeti Isten dicsőségét és óvja az emberek békéjét.

Felvidék.ma

<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu