Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

kiallitas


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

GyiötA Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Közelítő című projektjének megvalósítása érdekében olyan települési döntéshozók és helyi ifjúsági közösségek együttes jelentkezését várja, akik vállalják a 2017. október 25-29. között, Pécsváradon megvalósuló tréning teljes időtartamán történő részvételt, valamint azt követően egy maximum 4 hónap időtartamú helyi miniprojekt megvalósítását, továbbá a projekttel kapcsolatos szakmai tapasztalatik megosztását.  A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Közelítő című projektjének megvalósítása érdekében olyan települési döntéshozók és helyi ifjúsági közösségek együttes jelentkezését várja, akik vállalják a 2017. október 25-29. között, Pécsváradon megvalósuló tréning teljes időtartamán történő részvételt, valamint azt követően egy maximum 4 hónap időtartamú helyi miniprojekt megvalósítását, továbbá a projekttel kapcsolatos szakmai tapasztalatik megosztását.   

A projekt célja: 
A projektbe közvetlenül bekapcsolódó települések önkormányzata és fiataljai között valódi párbeszéd és együttműködés kialakítása, amelynek eredményeként közösen kezdenek el dolgozni azon, hogy növeljék településükön a fiatalok részvételét, valamint azt, hogy valóban bekapcsolódjanak a strukturált párbeszéd folyamatába.  

A képzés résztvevőinek profilja: 
Településenként
– 1 fő helyi döntéshozó (polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselő, vagy a döntéshozó testület által irányított intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló szakember), aki érdeklődik az ifjúsági korosztály ügyei iránt, szívesen foglalkozik a fiatalok ügyeivel, nyitott a véleményük meghallgatására és figyelembe vételére.
– 2 fő 16-25 éves kor közötti helyi fiatal, lehetőség szerit ifjúsági közösség(ek) tagjai, akik szívesen vesznek részt a projektben és szívesen dolgoznak önkéntesként saját korosztályuk és településük érdekében.

A résztvevők az alábbiakat vállalják a jelentkezéssel: 
– Részvétel a 2017. október 25-29. között, Pécsváradon megvalósuló tréningen. (A helyszínről további információ elérhető itt: http://www.pecsvaradivar.hu/)
– A miniprojekt megvalósítása, amely során a helyi szereplőkkel, érintettekkel és a fiatalokkal együttműködnek.  
– A miniprojekt megvalósításának dokumentációja és tapasztalatainak összefoglalása (jelenléti ívek vezetése, fotók készítése, szakmai beszámoló készítése).
– A miniprojekt pénzügyi megvalósulása során a pályázati elszámolásnak megfelelő gazdálkodás és elszámolás, amelyre külön szerződés kerül megkötésre.  
– A tréningen résztvevők részvétele a 2018. március 3-4-ére tervezett értékelő találkozón és a 2018. március 5-ére tervezett záró konferencián.

Jelentkezés módja:  
Jelentkezni a www.gyiot.hu oldalról letölthető jelentkezési lap és részvételi szándéknyilatkozat hiánytalan kitöltésével és a gyiot@gyiot.hu e-mail címre történő megküldésével lehetséséges.  

Jelentkezési határidő: 2017. október 6. (péntek)

Költségek: A tréning programjainak egy főre jutó költsége 40.000,- Ft/fő, amelyet az Erasmus+ programtól kapott támogatás terhére térítésmentesen biztosítunk minden résztvevő számára, így a projektben történő részvétel ingyenes, azonban a tréningre és a zárókonferenciára utazás költsége a résztvevőket terheli. Önálló keresettel nem rendelkező résztvevők alkalmanként maximum 5.000 Ft összeghatárig kérhetik az utazási költséghez történő hozzájárulást, amelyet kérünk a jelentkezési lapon jelezni.

A miniprojekt megvalósításához szükséges forrást, településenként maximum 50.000,- Ft-ot  a pályázat terhére biztosítjuk a résztvevők számára, amely felhasználásának és elszámolásának módjáról külön szerződésben állapodunk meg.

Információk a projektről és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok:  
A projekt összefoglalója és az annak kapcsán gyakran felmerülő kérdések és a rájuk adott válaszok, továbbá a jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap és részvételi nyilatkozat letölthető honlapunkról.

További tájékoztatás kérhető Bálint Andrea, projektvezetőtől a 70/555-2450-es mobilszámon vagy a balint.andrea@gyiot.hu e-mail címen. 


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

ensz flagAz ENSZ Ifjúsági Delegàciója szeptemberben országjárást tervez, melynek keretein belül Esztergomban keres ifjúsággal foglalkozó civil szervezeteket, akik partnerként közreműködnének programjukban. Az road show keretében többek között workshopok is megvalósulnak, valamint témaként megjelenik a fenntartható fejlődés. Amennyiben érdeklődik a lehetőség iránt, bővebb felvilágosításért keressék Eckl Gergő Országjárás Koordinátort a geckl@hunyouth.hu mail címen!


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

cégkapuAz ügyfélkapu mintájára létrejött az ún. cégkapu. Az érintett cégeknek 2017. augusztus 30-ig kell bejelenteniük az online kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségüket, de 2017 végéig még türelmi időszak van.

Mi is valójában a cégkapu?
A magánszemélyek által igényelhető ügyfélkapu mintájára létrejött az ún. cégkapu, ami a cégek számára kötelező. A cégkapu a hivatalos szervekkel való elektronikus kapcsolattartást szolgálja, azaz az interneten keresztül a cégek hivatalos ügyekben dokumentumokat küldhetnek, fogadhatnak. Jogszabály rendelkezhet úgy, hogy az elektronikus kapcsolattartással eleget lehet tenni a személyes megjelenési kötelezettséggel járó eljárási cselekmény teljesítésének is, így elvben emiatt is könnyebben intézhetővé válnak a hivatali ügyek.

Hol kell a cégkapun kopogtatni?
A cégkapu regisztrációs oldala a cegkapu.gov.hu oldalon érhető el. A regisztráció során a cégképviselő vagy a meghatalmazottja bejelentkezik az alkalmazásba (ehhez a lépéshez szükséges lehet az ügyfélkapus hozzáférés), kiválasztja a regisztrálandó cég cégformáját, megadja a szükséges adatokat. Ezek után a regisztrációs alkalmazás kapcsolatba lép az érintett közhiteles nyilvántartásokkal és ellenőrzéseket hajt végre, és eredményes regisztráció esetén az alkalmazás eltárolja a regisztrációs adatokat, és elektronikusan hitelesített visszaigazolást ad.

Bejelentési kötelezettség
Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény kötelezi a 2017. január 1-jén már működő gazdálkodó szervezeteket arra, hogy a jogszabálynak megfelelő elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséget 2017. augusztus 30-ig jelentsék be a rendelkezési nyilvántartásba (erről bővebben a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) honlapján található tájékoztatás). A vonatkozó kormányrendelet alapján a NISZ minden gazdálkodó szervezet számára díjmentesen biztosít elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tartós tárhelyet 300 MB méretig. Ettől függetlenül a szolgáltató biztosítja, hogy a küldemények mérettől függetlenül is beérkezzenek a tárhelyre.

Átmeneti időszakra vonatkozó szabályok
2017. december 31-ig türelmi időszak van, azaz, ha jogszabály alapján az ügyfél elektronikus ügyintézésre köteles, és elektronikus elérhetősége az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára nem ismert, akkor ez a szervezet első alkalommal papír alapon veszi fel a kapcsolatot, és ezzel egyidejűleg felhívja az ügyfelet arra, hogy beadványait, iratait, okirati bizonyítékait kizárólag elektronikus úton nyújthatja be, és tájékoztatja a nem elektronikus úton történő benyújtás jogkövetkezményeiről. A cégtörvény szerint 2018. január 1-jétől a cégjegyzékben már kötelezően szerepeltetni kell a cégkapu, azaz a cég hivatalos elektronikus elérhetőségét, ezt megelőzően a cég kérheti az adat nyilvántartásba vételét.

2017. augusztus 30-ig minden vállalkozásnak kötelező a Cégkapuntörténő regisztráció. Szakértőnk, az Írisz Office Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt. segítségével összeszedtünk minden fontos tudnivalót.

Cégkapu létrejöttének oka
2018. január 1-jétől kötelező lesz a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való közvetlen elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldés és az azon történő -fogadás. Ennek teljesítése érdekében hozta létre a Magyar Állam a Cégkapu szolgáltatást.

Bejelentkezési határidő
2017. augusztus 30-i határidővel kell megtenni a nyilatkozatot, míg az újonnan alakult gazdálkodó szervezeteknek a nyilvántartásba vételt vagy (a nyilvántartásba vételre nem kötelezetteknek) létrejöttét követő nyolc napon belül.
A gazdálkodó szervezet – ha működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele kötelező – a nyilvántartásba vételét megelőzően is igényelhet cégkaput.

Bejelentési határidő megsértése
2017. december 31-ig nem számíthat szankcióra a bejelentési kötelezettségét időben nem teljesítő gazdálkodó, azonban a türelmi idő lejárta után a mulasztó cégeknek hatósági ellenőrzésre és felügyeleti eljárásra is számítaniuk kell.

Cégkapu célja
A Cégkapu létrejöttének célja, hogy megkönnyítse a gazdálkodók és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást, azaz az eddigiekben papíralapú kommunikáció – a feltételek rendelkezésre állása esetén – elektronikus úton történhet. A Cégkapu lehetővé teszi, hogy a gazdálkodó minden érdekeltje egy helyen férjen hozzá a szervezet hivatalos levelezéséhez, ezen belül azonban a gazdálkodónak lehetősége van, hogy az egy „postaládába” érkező küldeményeket jogosultsághoz kösse, és adott küldemény kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak által váljon elérhetővé.

Cégkapu vs. Ügyfélkapu
Az Ügyfélkapura magánszemélyek regisztrálnak, míg a cég képviselője – egy erre szolgáló NAV-os adatlapon – bejelenti azt, hogy kik (mely magánszemélyek) intézhetik – saját ügyfélkapujukon keresztül – a vállalat meghatározott ügyeit. Ezt az adatlapot az érintett felek aláírásával kell(ett) beadni a NAV-hoz.
2018. január 1-jétől már maguk a vállalkozások kötelesek az Ügyfélkapu mintájára létrehozott Cégkaput nyitni, ugyanakkor az nem fogja kiváltani az Ügyfélkaput, hanem kiegészíti azt.

Cégkapu létrehozás feltétele
A cég képviselőjének ügyfélkapus regisztrációja az egyetlen feltétel. Amennyiben ez nincs meg, haladéktalanul pótolni kell.

Cégkaput kezelő személy
Maga a cég hivatalos képviselője, vagy az általa megbízott személy, akinek feladata a Cégkapura érkező e-mailek figyelése, kezelése.

Milyen üzenetek várhatóak a Cégkapura?
2018-tól többek között a közigazgatási szervek, az államigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, a végrehajtók és a közüzemi szolgáltatók kötelesek lesznek meghatározott esetekben az elektronikus ügyintézést biztosítani. Az ilyen formában intézhető ügyek köre kezdetben várhatóan még szűk skálán fog mozogni, azonban folyamatos bővülés prognosztizálható.

Kik kötelezettek Cégkapu nyitására?
A gazdálkodó szervezetek, így a bt-k, kkt-k, kft-k, nyrt-k és zrt-k, valamint az egyéni cégek, alapítványok, egyesületek, stb. a kötelezettek.
Az egyéni vállalkozók nem nyithatnak Cégkaput.
Egyéni ügyvéd, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során cégkaput is használhat. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál a saját nevében jár el.
Elvégezheti-e a regisztrációt a könyvviteli szolgáltató a cégvezető helyett?
A bejelentkezés csak az aláírásra jogosult képviselő Ügyfélkapuján végezhető el, így amennyiben ehhez elérést biztosít valaki a könyvviteli szolgáltatónak, akkor kaphat az amúgy egyszerű regisztrációs folyamatban segítséget, ugyanakkor javasolt azt mindenkinek önállóan elvégezni.

Tárhely a Cégkapun
300 MB/szervezet, ami 2017. december 1-jével lesz elérhető. A szolgáltató biztosítja, hogy a küldemények mérettől függetlenül is beérkezzenek a tárhelyre.

Szerző: WTS Klient | 2017. 07. 18.


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

nyári egyetem logoSOKSZÍNŰSÉG – EGYÜTTÉLÉS – KÖZÖSSÉG

Nehéz évek, súlyos kérdések. Nem kerülhetjük meg őket mi sem!

Változik a világ, változik Európa, változni kell nekünk is. Más megvilágításba kerülnek közösségeink, értékeink, a méltóság és a hozzájuk kötődő jogok. Törésvonalak között élünk, melyek fulladásig szűkítik tereinket, keresztülszelve családokat, barátságokat, közösségeket, országokat. Az árkokat az ismeretlentől való félelem, a sose látottal való riogatás, vagy épp a rossz tapasztalat általánosítása mélyíti tovább. Érzékenynek kell lenni, melyre közösségben van esélyünk és akkor, ha kilátunk saját sáncaink mögül.

ÁRKOK KÖZÖTT NE UGRÁLJ! ÉPÍTS HIDAT!

A közösségekkel foglalkozó szakemberekre, vezetőkre és aktivistákra egyre nagyobb nyomás nehezedik, mert 
– tapasztalják, hogy a társadalomban szükségszerűen létező etnikai, vallási, egészségi állapotbeli, iskolázottsági, jövedelmi, nemi orientáltsági különbségekkel szemben alacsony a tolerancia szintje. Naponta tapasztalják a megkülönböztetés és a kirekesztés különböző jelenségeit;
– a közösség tagjai tőlük várják a támogatást és az útmutatást abban, milyen válaszokat adjanak az őket vagy a környezetükben élőket érő kirekesztésre, megbélyegzésre, félelemkeltésre, vagy épp rosszindulatra.

BESZÉLGESSÜNK! FORMÁLJUK GONDOLATAINKAT!

Felkészült, tájékozott és hozzáértő szakemberekre, közösségi vezetőkre és aktivistákra van szükség, ezért az idei nyári egyetem célja, hogy bővítse a résztvevők ismereteit, tudását és kompetenciait, tágítsa a szemléletüket, mutasson bevált példákat, gyarapítsa az alkalmazható módszereket saját gyakorlatunkban a kisebbségek, a peremhelyzetben élők elfogadása, közösségi befogadása terén.

Nyári Egyetemünk ideje: 2017. július 26-28 (szerda délutántól – péntek estig)
KÖFE szakmai tábor 2017. július 29-30 (péntek estétől – vasárnap délutánig)
helyszíne: Civil Kollégium terei és kertje (Kunbábony, Bács-Kiskun megye)
főszervezői: Civil Kollégium Alapítvány, Közösségfejlesztők Egyesülete
társszervezői: Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete, Idetartozunk Egyesület
Partnerek: Civil Rádiózásért Alapítvány, Közösségi Kapcsolat Alapítvány
Támogatói: NDI, NKA és a résztvevők

További információt kérhet: 06 30/6272496; kunbabonyinye@gmail.com Mészáros Zsuzsától

Jelentkezési lap megnyitása


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

szlovak_tajhaz


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

KGYM_Muzeumok_Ejszakaja_junius


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

Míg megszólal a nagy harmónia


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

ágyú tűz

Meghívó


Hagyományőrző Egyesületünk ismét Korszakos tüzér kiképző tábort szervez

Tábor ideje: 2017. június 24.-25.
Tábor helye : Komárom Monostori Erőd

A Monostori Erőd és Egyesületünk közös szervezése a Múzeumok Éjszakája keretén belül – Hősök az éjszakában

Időpont : június 24. Szombat
16 órakor Tüzérségi bemutató
17 órakor TOBORZÓ
21 órakor Éjszakai tüzérségi bemutató

Az egyesület által ajánlott kiemelt tábori programok

június 24. Szombat
10 órától 22 óráig Kiállítás tekinthető meg a hagyományos fegyverekből, egyenruhákból az Ágyúteremben.
14 órától korszakonkénti gyakorlati kiképzés

június 25. Vasárnap
10 órától 16 óráig a Kiállítás ismét megtekinthető
11 órakor Koszorúzás a Városházánál lévő 48-as hősök emléktáblájánál - díszsortűz

Egyéb ajánlásaink:
A törökkori hagyományőrzők sátrai június 24-én 10 órától tekinthetők meg igazi törökkávé kóstolással.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyesület


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

a lélek útjai


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

szakc

A Szövetség a Közös Célokért társulás a Komárom-Esztergom megyei Civil Információs Centrummal közösen, magyarországi és felvidéki civil szervezetek részére civil információs napot tart
2017. május 25-én, csütörtökön 9.00-15.00 óra között.
Az érdeklődők megtalálnak bennünket a Szövetség a Közös Célokért irodájában.
Ügyintéző: Szalai Erika
Helyszín: Komárom/SK/, CSEMADOK épülete, Kossuth tér 3.
- Komárno, Námestie Kossutha 3.
E-mail: komarom@szakc.sk
Mobil: +421908 116 931
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

kerékpárA Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a korábbihoz képest másfél millió forinttal több támogatást biztosít határon átnyúló kerékpártúrák szervezésére. A „Kerékpárral 7 határon át” nevet viselő program támogatási összege 16,5 millió forint lett.

Az NFM közlése szerint a programsorozat már tavaly is nagy sikerrel zajlott. Az akkor még 15 milliós keretből 40 rendezvény (31 civil szervezet, 6 önkormányzat és 3 önkormányzati tulajdonú intézmény) jutott támogatáshoz. A legtöbb programot a magyar-román határszakaszon valósították meg, ám igen népszerűek voltak a felvidéki túraútvonalak is. A támogatott eseményeken összesen több mint négyezren bicikliztek. A rendezvények keretében megtett út teljes hossza megközelítette az ötezer kilométert.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium idén tovább növelte a támogatásra felhasználható keretet. A tárca a beadott pályázatok számától és a támogatási igényektől függően akár 50 szemléletformáló program költségeihez is kész hozzájárulni. A túrák a környezetbarát, egészséges és biztonságos kerékpáros közlekedés népszerűsítése mellett a szomszédos országokkal fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítését is szolgálják. A programsorozat lehetőséget biztosít a határ menti régiókban már kiépült kerékpáros útvonalak megismertetésére, a csoportos kerékpározás kultúrájának terjesztésére.

A határon átlépő kerékpáros programok kidolgozására, megvalósítására civil egyesületek, közalapítványok, települési önkormányzatok és önkormányzati tulajdonban álló intézmények nyújthatnak be pályázatot. A „Kerékpárral 7 határon át” részletes felhívása a kormányzati honlapon és folyamatosan frissülő információkkal a programsorozat Facebook-oldalán is elérhető.


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

11. Réteshúzó Fesztivál Vásárúton

rétes

2017. május 20-án, szombaton 11.00 órai kezdettel, tizenegyedik alkalommal szervezik meg a Dunaszerdahelyi járásban, Vásárúton a nagy hagyományokkal rendelkező Réteshúzó Fesztivált. Évről évre az előző évi eredmény megdöntésére törekszenek, de azt a szervezők sem tudják, hogy meddig húzható még a vásárúti rétes.

2015-ben 38,64 méter, 2016-ban 41 méter volt a rekord. Az idei versenyen ismét a réteshúzás új rekordjának a beállítása lesz a csapatok célja. A szórakoztató programok keretében a helyi tehetségek mellett bemutatkoznak hagyományőrző csoportok valamint a modern tánc tehetségei is. A versenyt Gianni Annoni sztárszakács fogja értékelni. 20 órától pedig Takács Nikolas szórakoztatja a nagyérdeműt.

A részletes program:

11.00 Réteshúzás – a csapatok versenye

13.15 Szórakoztató műsorok - Vásárúti tehetségek - Felsővámosi népdalkör - Michaela Cachanová DanceCool – pozsonyi táncklub – Piloxing – Kisudvarnoki Pünkösdi Rózsa népdalkör - Vásárúti Dalárda és a Fürge Ujjak

16.30 Rekordkísérlet rétes húzásban

17.30 A verseny értékelése a sztárszakács Gianni Annoni vezetésével

20.00 Takács Nikolas élőkoncert

22.00 Cubaritmo élőkoncert - Utána utcabál – DJ Meszi.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

boldogsagoraA Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Iskola és Örökös Boldog Iskola cím elnyerésére, illetve a Boldog Iskola cím meghosszabbítására.

Az Alapítvány 2014-ben indította el Boldogságóra programját, melynek fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke. A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal. A pályázatra óvodák jelentkezését is várják, ezen intézmények a Boldog Óvoda címet nyerik el.

Jelen pályázat ennek a szándéknak széles körben való megvalósulását tűzi ki céljául.  Ma már több mint 1500 pedagógus tart Boldogságórákat Magyarországon és határon túli magyar iskolákban.

 A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget. A címre pályázhatnak: óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok és gyermekotthonok.

A pályázaton azon intézmény vehet részt, melyben legalább egy csoportban még a mostani tanévben a „Képkirakó” feladatot megvalósítja: a csoport tagjai egy-egy puzzle-sablonra készítsenek rajzot, képet, majd az egyéni alkotásokból állítsanak össze egy közös montázst. A megvalósításhoz használhatják a letölthető sablont, de készíthetnek sajátot is.
A feladatok megvalósulását igazoló rövid beszámolót, valamint a megvalósulást alátámasztó fotót a pályázó e-mailben küldi el a palyazat@boldogiskola.hu címre. A pályázatokat a Boldogság Intézet szakértői bizottsága 2017. április 6-tól várja és az elbírálása 2017. augusztus 31-ig folyamatos.

További információ, a programba való regisztráció és a letölthetőek dokumentumok a www.boldogiskola.hu honlapon találhatóak.

Forrás: Felvidék.ma


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

CIVILEKÉ A HÁZ 2017.

MEGHÍVÓ


Tisztelt Partnereink!

Az Oroszlány és Térsége Civil Szervezeteinek Egyesülete tisztelettel meghívja Önöket a

MÉDIACENTRUM látogatásával egybekötött TÉRSÉGI CIVIL FÓRUMRA

PROGRAM:

2017. május 2., kedd

- 15.30 – 16.45-ig Látogatás az Oroszlányi Médiacentrumban
A találkozó helye: Oroszlány, Bánki Donát u. 2. (Oroszlányi Szolgáltató Zrt. épületénél)
- 17.00 –tól .az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár kamaratermében,
- „Az információáramlás hatékonyságának növelése, kommunikációs csatornák a térségben” címmel előadást tart: Péter Melitta, tréner és Palotai Zoltán, a”2840” Önnek Címezve lap főszerkesztője
Kérdések, hozzászólások, beszélgetés a témáról
- Tájékoztató „A legszebb konyhakertek” című országos programról

Tisztelettel várjuk a programunkra és számítunk tapasztalatainak megosztására!

A rendezvény térítérmentes, de regisztráció szükséges, ezért résztvételi szándékát kérjük legkésőbb 2017. május 2-ig 12 óráig jelezze a 20- 926-7591-es, vagy a 20-473-8356-os telefonon, illetve az oufc@okis.hu vagy a kelese@freemail.hu e-mail címen.


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

civileké a ház


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

Tisztelt Adófizetők!

Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról.

Nyilatkozatát 2017.05.22-ig tudják benyújtani az alábbi módok valamelyikén:

- személyi jövedelemadó-bevallás részeként (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, annak EGYSZA jelű oldalát kitöltve)
- E-SZJA online kitöltő felületen ügyfélkapus regisztráció esetén elektronikus úton, vagy ügyfélkapus regisztráció nélkül postai úton
- munkáltatói adómegállapítás esetén 2017. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak 16EGYSZA jelű nyomtatványon. (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a leragasztás helyén pedig az aláírása!) 
- a bevallástól elkülönülten, közvetlenül a NAV-hoz, 16EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, ez esetben lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban).
16EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, önállóan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban (postán vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen).
Biztosak vagyunk benne, hogy talál olyan civil szervezetet, ami a szívügyének megfelelő célok mentén tevékenykedik. Önnek csak 1 perc, 1%, de higgye el a fogadó szervezeteknek nagy segítség az Ön támogatása szakmai munkájuk megvalósításában.

Szervezeteink:

Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület
Adószám: 18607190-1-11

Komárom Környéki Civil Társulás
Adószám: 18616741-1-11

Kerecsen Ifjúsági Egyesület
Adószám: 18616727-1-11

Komáromi Talpasíjászok Közhasznú Egyesület
Adószám: 18616734-1-11

Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete
Adószám: 18390272-1-11

Komáromi Zenész Egylet
Adószám: 18206232-1-11
Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

20 éves az Élettér Egyesület

"Barátaim!
Itt az ideje, hogy összeszámoljuk
a hűségeseket, a még nyitott lélekkel
és emberi arccal tüntetőket."

Nagy Gáspár gondolataival hívunk és várunk minden kedves barátot, segítőt, támogatót és érdeklődőt, akik az elmúlt 10-20 évben részesei voltak mindennapjainknak, tudásukkal, tapasztalatukkal, támogatásukkal, emberségükkel és szeretetükkel hozzájárultak e jeles nap létrejöttéhez.
2017. május 6-án 14.00 órától összevontan ünnepeljük születésnapunkat a közösségeink által hűen gondozott és szeretett Mag-házban (Komárom-Koppánmonostor, Csendes utca 8.)
Ünnepi köszöntővel készül: Mészáros Zsuzsanna közösségfejlesztő, az Élettér Egyesület alapító és tiszteletbeli elnöke.
Az ünnepi hangulatot az Ördöngős Népzenetanoda és a Fláre Beás banda garantálja.
A délután folyamán bemutatjuk a „Kincseink” helytörténeti tanösvényre épülő koppánmonostori térképet és honlapot, elismerjük önkénteseink odaadó munkáját, majd baráti beszélgetésre várjuk vendégeinket, ahol finom falatokkal és kellemes hűsítőkkel szolgálunk.

Ünnepnapunk fővédnöke: Hallgató Éva közösségfejlesztő
Ünnepnapunk védnökei: Menyhárt Ildikó középiskolai tanár, Beke Pál özvegye
és dr. Tóth Kálmánné dr. Ragadics Erzsébet főorvos, dr. Tóth Kálmán özvegye

Születésnaposok:
- 20 éves az Élettér Egyesület
- 10 éves a Mag-házban
- 10 éves a Komáromi Talpasíjászok
- 10 éves a Komárom Környéki Civil Társulás
- 10 éves a Kerecsen Ifjúsági Egyesület

Távolról érkező barátainknak korlátozott számban szálláshelyet tudunk biztosítani. Kérjük, hogy szállás igényét legkésőbb május 1-jéig jelezzék az eletter@novonet.hu e-mail címen.

A rendezvény Komárom Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg.
Feliratkozom a hírlevélre


<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu