Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

A Civil Kollégium Alapítvány közösségszervező pályázati felhívása

ckaA kezdeményezés szervesen kapcsolódik a Civil Kollégium Alapítvány 2010-óta tartó országos közösségszervező szakmai építkezéséhez, melynek idei pályázati felhívása is a társadalmi önszerveződést, a helyi közösségek érdekérvényesítését kívánja erősíteni. Azoknak a közösségszervezési programoknak a pályázatát várjuk, amelyek közösségi válaszokat kínálnak a helyi társadalmi és gazdasági folyamatok kihívásaira, aktív figyelemmel kísérik, ellenőrzik a helyi intézmények munkáját, biztosítják azok civil kontrollját. Azok a programok kapnak támogatást, amelyek látható és a helyi közösség számára érezhető módon változást akarnak elérni és segítik a közösségi érdekérvényesítést. Átláthatóvá és elszámoltathatóvá tennék a helyi döntéshozók, intézmények (pl. oktatási, egészségügyi, közlekedési, kulturális) és szolgáltatások működését, a helyi adók felhasználását, a közbeszerzési eljárások tisztességét annak érdekében, hogy megteremtsék a döntéshozatalban való hatékony egyéni és csoportos részvétel lehetőségét, alakítsák a döntéseket, és ezáltal segítsék a szegénységben és kirekesztettségben élők érdekeinek érvényesülését is.

A felhívásra magyarországi, 10,000 főnél nagyobb városban működő civil szervezetek, önszerveződő informális csoportok jelentkezhetnek. A pályázat keretében olyan szervezetek, csoportok jelentkezését várjuk, melyek már rendelkeznek tapasztalattal, eredményekkel a társadalmi önszerveződés, érdekérvényesítés területén. A pályázóknak be kell mutatniuk azt a helyi problémát, problémakört, amelyre megoldást keresnek, és elképzeléseiket, miként tudnak hatékonyan fellépni a problémák megoldása érdekében. Az elbírálás során előnyben részesülnek a vidéki városok pályázói, illetve a szegénységben és kirekesztettségben élők bevonásával megvalósuló programok.

A szervezeteknek, csoportoknak nyújtott támogatás keretében, a kiválasztott 13-18 közösségszervezési program közösségszervezőjének a CKA fedezi képzésének költségeit, továbbá 1 éves időtartamra a magyar átlagfizetésnek megfelelő személyi költségeit és a szervezéshez szükséges programköltségek egy részét.

A pályázatok leadásának határideje: 2016. május 30.

További információ és adatlap kérése:
kozossegszervezes@cka.hu

www.cka.hu

A Program az Open Society Initiative for Europe (OSIFE) Magyar Programjának pénzügyi támogatásával valósul meg.

A felhívás ide kattintva letölthető!


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

c

b

d


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

Kézimunka Szakkör kiállításaAdmin Bázis
0000-00-00 00:00:00

rehab critical mass

MINDENKI KÉPES

Idén május 29-én rendezzük a 3. Rehab Critical Mass felvonulást, hogy mino?ségi szinten, példaértéku?en legyünk jelen együtt a köztérben és használjuk annyi módón, amennyire különbözo?ek és egyediek vagyunk.
Szolidaritásra hívunk, hogy együtt tegyük láthatóvá az önálló életvitel, a "képessé tétel" elo?nyeit az egész társadalom számára, az érintetteknek pedig egy biztonságos, befogadó és támogató élményt nyújtunk, hogy a leheto? legjobban képesek legyenek gyakorolni a mindenkit megilleto? emberi jogokat.
Arra kérlek, hogy ha módodban áll itt támogasd mozgalmunkat

http://rehabcriticalmass.hu/ne-habozz-rehabozz/

illetve részvételeddel, megosztással és további emberek meghívásával itt:

https://www.facebook.com/events/506427369564120/

A Rehab Critical Mass egy érintettekto?l induló és alulról építkezo? civil önszervezo?dés, mely társadalmi összefogást szorgalmaz a fogyatékossággal élo? emberek életmino?ségének és önállóságának javításáért, társadalmi integrációjuk proaktív elo?segítéséért.
Talán Ön is értesült arról, hogy a világon elsőként szerveztünk felvonulást Budapesten 2014-ben, melyen 3000, a következő évben 6000, sokféle fogyatékossággal élő honfitársunk vett részt aktívan. Mozgásukban, látásukban, hallásukban, beszédükben, vagy mentálisan akadályozott emberek, rokonaik, barátaik, ismerőseik és a szimpatizánsok tartottak vidám felvonulást, s voltak jelen a sokszínű kulturális programokon.


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

2014 őszén rendeztük az I. Ifjúságügyi Kongresszust, mert az ifjúságszakmai térben (ahol a fiatal nem egy terület alanyaként, hanem a maga teljességében és egyediségében látszik) nem voltak olyan találkozási alkalmak, konferenciák, amelyek szolgálhatnák egyfelől a szakmai-tudományos munícióbővítést, másfelől a szakemberek társas környezetének biztosítását. Az
Mind a résztvevői, mind a szervezői-tudományos oldalról egyértelműnek látszott az igény a Kongresszus sorozattá formálására, amelynek II. alkalma az egymásra utaltságot kívánja kifejezni mind a generációk között, mind a fizikai vagy diszciplináris határokon átnyúlva.  Ennek tükrében az Összebeszélünk – II. Ifjúságügyi Kongresszus Egymásra utalva címmel kerül megrendezésre, 2016. augusztus 26-27-én (péntek-szombat) Komáromban és Észak-Komáromban. A konferencia nyelve: magyar. A rendezvény vár valamennyi az ifjúságügy iránt érdeklődőt, de elsősorban az ezt (is) hivatásuknak tekintőket: pedagógusokat, a neveléstudomány képviselőit, szociológusokat, szociális munkásokat, politológusokat, pszichológusokat, ifjúságsegítőket, civil vezetőket stb.  
Reméljük, hogy szolgálhatjuk a fiatalokkal foglalkozó diszciplínák és szakmák közötti diskurzus erősítését és az ifjúságügy integratív megközelítésének elősegítését, teret adva az ifjúságügy: az ifjúságszociológia, pedagógia-kultúraközvetítés, ifjúsági szociális munka, ifjúságpolitika legújabb innovációinak bemutatására és hozzáférési lehetőséget biztosítva a szakpolitikák célkitűzései, a tudományos nóvumok és a szakmai gyakorlat megismerésére, szembesítésére.
Jelentkezés: www.ifjusagugy.hu

egymasra utalva


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

vállalkozz magyarország


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

KGYM_komaromi_ertektar_kiallitas


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

görgei


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

dialóg egyesület

A Dialóg a Közösségekért Egyesület és a Közösségfejlesztők Egyesülete szeretettel meghívja Önt és kollégáit a Norvég Civil Támogatás Alap által finanszírozott projektjeik keretén belül megvalósult szakmai eredményeket bemutató kétnapos konferenciára.

A konferencia időpontja: 2016. április 19 – 20.

Helyszíne: Budapest, Kesztyűgyár Közösségi Ház (VIII. ker, Mátyás tér 15.)

 

Programterv

Április 19.

A Dialóg Egyesület az izlandi Citizens Foundation partnerségével valósította meg Közösségi tervezési modellek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című projektjét.  A program során a megyében 3 kisebb településsel, 2 vidékfejlesztési LEADER közösséggel és Miskolc városával dolgoztak együtt a szakemberek, munkánk fókuszában az online és a személyes közösségi tervezés kombinációja állt. Az egy év tapasztalatait, eredményeit, dilemmáit, és az alkalmazott módszereket mutatjuk be a projektzáró konferencián.

10.00 – 10.30: Regisztráció

10.30 – 11.40: Közösségi tervezés – Általános tudásunk, konkrét tapasztalataink.

                        Panelbeszélgetés a projekt résztvevőivel a falu-város-LEADER közösség

                        dimenziójában.

11.40 – 12.00: Közösségi tervezés offline és online. Plenáris előadás

12:00 – 13:00: Ebédszünet

13:00 – 15:00: Közösségi tervezés falun, városon és LEADER közösségekben. Szekciókban

                        zajló műhelymunka.

15:00 – 16:00: Hogyan tovább Borsod-Abaúj-Zemplén megyében? Kerekasztal-beszélgetés.

A nap szakmai programjával kapcsolatban további információk: Molnár Aranka, ari.molnar@gmail.com

Április 20.

A Közösségfejlesztők Egyesülete Közösségi szolgáltatás – közösségi működtetés kistelepüléseken c. projektje keretein belül több más szakmai kérdés mellett a közösségfejlesztői tevékenység tervezhetőségének, az eredmények és hatások mérhetőségének témájával is foglalkozott. Munkánk másik fontos fókusza a közösségi alapú szolgáltatások hazai körülmények között érvényes definíciójára, illetve az ehhez szükséges feltételek meghatározására irányult.

A konferencia részben angol nyelven zajlik, szinkrontolmácsolást valamennyi résztvevő számára biztosítunk.

9.00 – 9.30:     Regisztráció

9.30 – 9.40:     Röviden a projektről (Farkas Gabriella, projektvezető)

9.30 – 10.00:   Közösségfejlesztés, tervezés és értékelés – Küzdelmek és dilemmák. (Kovács

                        Edit, szakmai vezető)

10.00 – 10.30: A LEAP eszköz múltja és jelene Skóciában. (Stuart Hashagen, Scottish

                       Community Development Centre, Skócia, Nagy-Britannia)

10.30 – 10.45: Kávészünet

10.45 – 11.15: Zipzár – Tervezés és értékelés lengyel módra (Pawel Jordan, Local Activity

                       Support Centre, CAL, Lengyelország)

11.15 – 11.30: Próbálkozásaink (Kovács, Edit, szakmai vezető)

11.30 – 11.50: LEAP-tapasztalatok a KÖFE NCTA projektjében (Benedek Gabriella)

11.50 – 12.10: LEAP-tapasztalatok a KÖFE Szépkorúakért a Hegyvidéken projektjében (Gyenes

                        Zsuzsa)

12.10 – 12.50: A délelőtti program összefoglalása, kérdések, hozzászólások

12.50 – 13.30: Ebédszünet

13.30 – 14.00: Közösségi alapú szolgáltatások és fejlesztői minták – definíciós kísérlet és terepi

                        tapasztalatok (Peták Péter, szakmai vezető)

14.00 – 15.00: Fejlesztői szemmel – Közösségi, intézményi és szervezeti fókuszok. Kerekasztal-

                        beszélgetés (Pető Ibolya, Korpai Tibor, Szarvadi Antal, moderátor: Peták Péter)

15.00 – 15.45: Közös tudásunk – Plenáris beszélgetés. (Moderátor: Kovács Edit).

15.45 – 16.00: A konferencia zárása

A konferencián való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A regisztrációkat itt fogadjuk. A regisztráció határideje 2016. április 14., azonban kérjük, hogy amennyiben szállásigénye van, azt legkésőbb március 31-ig jelezze!

A második nap szakmai programjáról, valamint a teljes konferenciával kapcsolatos technikai kérdésekről további információk: Farkas Gabriella, kofe@kkapcsolat.hu.


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

méltóságkereső

MÉLTÓSÁGKERESŐ

címmel rendeznek konferenciát
a Beke Pál Emlékcím alapítói
2016. április 21-én
a Nemzeti Művelődési Intézet székhelyén
(1011 Budapest, Corvin tér 8.)

Konferenciánk célja példaértékű kulturális, művelődési és ifjúsági szervezetek,
intézmények, kezdeményezések bemutatása.
Olyanoké, amelyek arra adnak választ: miképpen lehet megerősíteni,
megadni, megszerezni vagy épp visszaadni, visszaszerezni a meglévő,
a valaha megvolt vagy az esetleg még meg nem tapasztalt méltóságot.
Azt, amely tartást ad az egyes embereknek, közösségeknek,
településeknek, térségeknek, illetve saját maguknak.
Amelynek birtokában úgy érezhetik: nem csak lakosai,
hanem polgárai településüknek, országuknak, Európának.
A bemutatkozók közös tulajdonsága, hogy mindezt közösségi alapon,
a méltóságukat kereső és megteremtő emberekkel együtt,
nem csupán értük, hanem velük közösen teszik.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amely elektronikus úton,
a jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és elküldésével lehetséges.
Jelentkezési határidő: 2016. április 10.

A Konferenciára mindenkit szeretettel várunk!

 

Program

9.00    Regisztráció, reggeli kávé
10.00 Köszöntő
            Polyák Albert, a Nemzeti Művelődési Intézet mb. főigazgatója
10.10 Filmelőzetes
           "Belül kell felépíteni a házat" — Faluház mozgalom és közösségfejlesztés c. film
10.15 Beke Pál szellemiségének, munkásságának felidézése
            dr. Koncz Gábor, a Magyar Comenius Társaság alelnöke
10.30 Közösségi és társadalmi vállalkozások
            Mészáros Zsuzsanna közösségfejlesztő
10.50 Hegypásztorok multifunkcionális üzemmódban
            Kovács István, az Oszkói Hegypásztor Kör elnöke
11.10  MAG-unk erejéből
            Monostori Éva, a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesületének elnöke
11.30 A te ötleted, a te hangod, a te közösséged — Közösségi tervezési
kezdeményezések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
            Csabai Lucia és Molnár Aranka közösségfejlesztők, Dialóg Egyesület
11.50 Szendvicsebéd
13.10 Fészekrakók — Közösségi tervezés és építkezés fiatalokkal és fiataloknak
            Kovács Vanda ifjúságfejlesztő, tréner
13.30 Fiatalok a vidékért, vidék a fiatalokért - ifjúsági stratégia készítése a Balaton-felvidéken
            Hoffner Tibor vidékfejlesztő, Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért
13.50 Részvétel az élhetőbb közösségekért
            Gulyás Barnabás, a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság elnöke
14.10 A közösségfejlesztés perspektívái Magyarországon
            Dr. Arapovics Mária, Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány elnöke
14.30 A Beke Pál Emlékcím átadása
            A díjazottak méltatása és az emlékcímek átadása
15.15 Szünet
16.30 Filmvetítés, beszélgetés
           A Zajti film keretében készült alkotás díszbemutatója:
Belül kell felépíteni a házat
Faluházmozgalom és közösségfejlesztés
Az 1970-80-as évek Makovecz Imre építész és a szakmamegújításon dolgozó népművelők közös tevékenysége a magyar művelődéstörténet kellően fel nem dolgozott, homályos időszaka. A Nyitott ház mozgalom, a Faluházak építése, a közösségfejlesztés, egyesületek alapítása, a helyi társadalom megmozdítása, a településfejlesztés, a főépítészi tevékenység hatása máig nem tudatosult.
Mi maradt meg ezekből a tevékenységekből, törekvésekből? Milyen gondolat, eszme irányította ezeket az embereket? Mi változott?
Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy feldolgozhassuk, mi is történt, mi maradt, mi az, "ami átvihető a túlsó partra..."
Zajti Balázs, Zajti Ferenc és Zajti Gábor filmjének 2016-os elkészítését a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

 


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

kolteszet napja igmand


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

romantikus zongora hangverseny


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

A civilek előrenyomulnak!

Közbizalom 2015
(Sajtóanyag)

10 éve végeznek közösségfejlesztő műhelyek országos felmérést a közintézményekkel kapcsolatos bizalmi viszonyok hazai alakulásáról.

A legfontosabb tapasztalat, hogy a válaszok alapján az elmúlt évekhez hasonlóan a bizalmi listát a civil-nonprofit szervezetek vezetik, de láthatóan erőteljesebbé és határozottabbá vált az irántuk való bizalom a 2015-ös az évben.

Az erősödést részben a politikai elitből fakadó kiábrándultság növekedésével, a mind nagyobb mértéket öltő politikaellenes hangulat további erősödésével és a kormány néhány különlegesen agresszív lépésével – annak kontra-produktív hatásaként is magyarázzuk. A politikai hatalom civilellenes lépéseiként értelmezhetőek a mind nehézkesebbé váló jogi megszorítások, a hazai forrásokhoz való hozzájutás jelentős szűkülése, a civil szervezetek egy részének hatósági zaklatásai. Ezek főként olyan civil szervezeteknél fordultak elő, amelyek – az egyik legfontosabb civiltársadalmi funkciót – a kormányzat (vagy az önkormányzatok) működését próbálták ellenőrizni, vagy számon kérni. Az esetenként ezekre adott hatósági fellépések a közvélemény egy részét szintén a civil szereplők mellé állították, ezeknek is része lehet az ő elfogadottságuk növekedésében.

A migránsválság megítélésünk szerint kétféle irányú hatást okozhatott: bizonyos körökben a biztonság iránti vágy a kormány lépéseit tette népszerűvé. Ugyanakkor a válság első hónapjaiban elindított kormányzati gyűlöletkampány (média, óriásplakátok) leleplezésében a civilek – főként bizonyos köreinek és facebook kampányoknak – gyorsasága, találékonysága komoly hatást keltett. Az ezek kapcsán szervezett demonstrációk, de legfőképpen a hazánkon keresztülvonuló, elesett családok, emberek iránti spontán, majd jól szervezetté váló szolidaritási akciók bizonyosan erősítették a közvélemény egy másik részében a civilek iránti bizalmat, a civilség ethoszát.

Növekedett 2015-ben a rendőrség iránti bizalom szintje is. Ennek is több oka lehet, az előbbihez kapcsolódóan: a migránsválság kezelésében, a fellépéseikben tapasztalt emberiesség a közvéleményt melléjük állította. De más alkalmakkor, pl. a politikai demonstrációk kezelésében is mind rutinosabbá és kulturáltabbá válik a fellépésük.

Érdekes és erőteljes fejlődést mutat annak a megítélése, hogy hisznek-e az emberek abban, hogy valamilyen befolyással tudnak lenni a lakóhelyüket érintő döntésekre? Adataink szerint ennek értéke 5 %-al emelkedett az elmúlt évihez képest. Ebben a helyi aktivitás esélyét, s emellett a lokális civil cselekvés megítélésének /reményének lehetőségét látjuk.

Arra a kérdésre, hogy vett-e részt a válaszoló az elmúlt 12 hónapban valamilyen közpolitikai aktivitásban (demonstráción, tüntetésen, beadvány aláírásában, felkeresett helyi képviselőt) szintén növekvő részvételi aktivitást tapasztaltunk.

Részletes anyagot alább mellékeljük.

 Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

[Ugrodeszka] XVII. évfolyam 4. szám - 2016. március 23.

 


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

Jövőformáló

A KEMÖ Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Spec. Szakiskola és Készségfejlesztő Spec. Szakiskola diákjai vendégeskedtek 2016. március 21-én a koppánmonostori Mag-házban. Jövőfomáló projekt keretében játékos feladatokban vettek részt.
Interaktív bemelegítő játékkal kezdtünk. A japán foci mindenki tetszését elnyerte.

Amerikából jöttem mesterségem címere játékkal ráhangolódtunk a délután témájára. Mindennapi használati tárgyaink bemutatásával a hozzájuk kapcsolódó szakmákból gyűjtöttek minél többet össze a fiatalok.

Fontos feladatunknak érezzük az érzékenyítést. Ennek keretében akadálypályát építettünk, amit mankó használatával kellet teljesíteni. A bátrabb jelentkezők kipróbálhatták a halmozott fogyatékosságot is szemüket bekötve, mankót használva egy csörgő segítségével teljesítették a feladatot.

Talán a legnagyobb sikere a csörgőlabdázásnak volt, élvezték a játékot. Így bemutathattuk nem látóként is lehet vidáman élni.

Búcsúzóul repülőgép szerencsétlenséget szenvedtek. Az előre meghatározott sérülésekkel, fogyatékosságokkal nehezen boldogulva közösen ki kellet jutniuk a roncsból. Az összes feladat közül ez bizonyult a legnehezebbnek.
Gyorsan eltelt a délutánunk, máskor is szívesen látjuk a fiatalokat.

 

kép kép kép kép

Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

víz világnapján


Admin Bázis
0000-00-00 00:00:00

siknok
Feliratkozom a hírlevélre


<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu