Bemutatkozás

A Komárom - Esztergom Megyei Civil Információs Centrum 2012. szeptember 1-én kezdte meg működését Tatabányán. A megyében a Civil Információs Centrumot a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter döntése értelmében a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület működteti 2014 végéig. 

 A Civil Információs Centrum országos hálózat tagjaként működik, feladata a többi szervezetéhez hasonlóan, hogy független és ingyenes tanácsadó és információs bázisként működön a civil közösségek, önkormányzati intézmények, vállalkozások és állami intézmények számára. Célja, hogy elősegítse a szektorok közötti együttműködést, ezért konferenciákat, tréningeket, továbbképzéseket szervez az ágazatok közötti kommunikáció kialakítása érdekében.

A Civil Információs Centrumban tanácsadások folynak, civil és szakértői adatbázisok, civil könyvtár, szerződésminták, dokumentumsablonok és folyamatosan frissülő jogszabálygyűjtemények találhatók.

 

Jogi háttér


A Civil Információs Centrumok jogi hátterét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) 51. § (1) bekezdése adja. A törvény értelmében a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében civil információs centrumokat működtet.

A Civil törvény VIII. fejezete határozza meg a civil információs centrumok kiválasztásának módját, feladatát:
„51. § „(2) A civil információs centrumok nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek.”
52. § (1) A civil információs centrumok 51. § szerinti tevékenységük keretében az alábbi feladatokat látják el:
a) igény esetén közreműködnek a civil szervezetek e törvény szerinti adminisztratív (elektronikus úton teljesítendő) kötelezettségeik teljesítésében,
b) elősegítik a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok együttműködését,
c) részt vesznek a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködési lehetőségeinek fejlesztésében,
d) folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszert működtetnek jogi, közhasznúsági területen; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén,
e) folyamatos információszolgáltatást biztosítanak az e törvény szerinti intézkedések végrehajtásának megvalósulásáról,
f) az e célra létrehozott számítógépes rendszeren keresztül adatot szolgáltatnak a Civil Információs Portál számára az a)-e) pontok szerinti feladatokkal kapcsolatos adatok és információk terjesztése érdekében.

(2) A civil információs centrumok kötelesek együttműködni egymással és a szakmai hálózatokkal az (1) bekezdés szerinti célok teljes körű megvalósítása érdekében.”

 

Elérhetőségünk

Komárom – Esztergom Megyei Civil Információs Centrum  

BázisPont, 2800 Tatabánya, Kós Károly u. 2. 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 10.00-18.00
Kedd: 10.00-18.00
Szerda: 10.00-18.00
Csütörtök: 10.00-18.00
Péntek: 10.00-18.00

 Feliratkozom a hírlevélre


<
>
<
>BÁZIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

POSTACÍM: 7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 15/1

Székhely: 2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a

Telefonszám: +36 30 601 4455

E-mail: info@bazispont.hu