ÖNként a KÖZért – Legyél Te is önkéntes!
EFOP 1.3.5-16-2016-00840

A projekt keretében megvalósuló programok tekintetében hangsúlyt fektetünk a közvetett célcsoport potenciálisan önkéntest fogadóinak felkutatására és bevonására, hogy a közvetlen célcsoport körében növelni tudjuk az önkéntes tevékenységet végzők arányát.
A programelemeink megvalósításakor kiemelt figyelmet fordítottunk a társadalom azon tagjainak bevonására, akik mind a közvetlen, mind pedig a közvetett célcsoportba besorolhatóak. Az önkéntes tevékenység elősegítheti új ismeretségek, barátságok kialakulását, hozzájárulhat egy szélesebb kapcsolati tőke kialakításához, a megismerés révén csökkentheti az előítéleteket, erősítheti az egymás iránti elfogadást, az önismeret fejlődését. Új kihívásokat, gyakorlati tudást és tapasztalatgyűjtést, a munka világába történő bekapcsolódás lehetőségét jelentheti.
Ezen gondolat mentén, partner szervezeteinkkel együttműködve olyan folyamatos, fenntartható tevékenységeket terveztünk, melyekkel a hátrányos helyzetű, de önkéntes segítséget nyújtó személy is a társadalom hasznos tagjának érezheti magát, ezáltal segítve az integrációs folyamatokat.
A projekt 3 éve alatt mintegy 66 db rendezvényt szervezünk, melyek között kisebb hangvételűek (a teljesség igénye nélkül) az önkéntesség népszerűsítését szolgáló, tájékoztató – toborzó fórumok, szakmai workshopok és tréningek, klubfoglalkozások, nagyobb résztvevő számmal kalkuláltak pedig a kampány szerű rendezvények – önkéntes napok, önkéntes díj átadó, Mindennapok Hősei díjátadó, egyházközségi nap, stb. Ezek mellett szakmai módszertan feldolgozását is végezzük, amely segítségével egyes önkéntességre épülő programok a későbbiek során könnyebben adaptálhatók civil szervezetek számára.

A projekt időszaka: 2017.06.01.-2021.03.21.

Támogatási összeg: 25.000.000 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %


 

BázisPont építése és működtetése 
NEA-TF-20-o-v-0091

A projekt keretében a társadalmi felelősségvállalás, valamint a szemléletformálás kiemelt feladatként jelenik meg. A térség hátrányos helyzetéből adódóan az itt élő lakosság jobbára saját igényei, boldogulási lehetőségeit tartja elsődlegesnek. Ezen vonalon elindulva a közösségi szellem megteremtése, kisközösségek erősítése és fejlesztése igen valósul meg szabadidős programok, ifjúsági tevékenységek (társasjáték klub, önismereti klub, csocsó, foci, filmklub, kirándulás) szervezésével.

A 2020-as évben elindítottuk saját Közösségi Terünket, mely ezen túl otthont ad már meglévő kisközösségeinknek és teret nyit az új tevékenységek szervezéséhez, célcsoportok bevonzására. A közösségi tér kialakításával lehetőséget teremtünk a fiataloknak is az értelmes, biztonságos helyen történő szabadidő eltöltésére

Programjainkat az esélyegyenlőség és generációk együttműködése jegyében szervezzük sokrétű témák megadásával, a szülők bevonásával (pl. települési önkéntes akciónap, Szülő klub).

A projekt időszaka: 2020.04.01. – 2021.09.30.
Támogatási összeg: 2.400.000 Ft