ÖNként a KÖZért – Legyél Te is önkéntes!
EFOP 1.3.5-16-2016-00840

A projekt keretében megvalósuló programok tekintetében hangsúlyt fektetünk a közvetett célcsoport potenciálisan önkéntest fogadóinak felkutatására és bevonására, hogy a közvetlen célcsoport körében növelni tudjuk az önkéntes tevékenységet végzők arányát.
A programelemeink megvalósításakor kiemelt figyelmet fordítottunk a társadalom azon tagjainak bevonására, akik mind a közvetlen, mind pedig a közvetett célcsoportba besorolhatóak. Az önkéntes tevékenység elősegítheti új ismeretségek, barátságok kialakulását, hozzájárulhat egy szélesebb kapcsolati tőke kialakításához, a megismerés révén csökkentheti az előítéleteket, erősítheti az egymás iránti elfogadást, az önismeret fejlődését. Új kihívásokat, gyakorlati tudást és tapasztalatgyűjtést, a munka világába történő bekapcsolódás lehetőségét jelentheti.
Ezen gondolat mentén, partner szervezeteinkkel együttműködve olyan folyamatos, fenntartható tevékenységeket terveztünk, melyekkel a hátrányos helyzetű, de önkéntes segítséget nyújtó személy is a társadalom hasznos tagjának érezheti magát, ezáltal segítve az integrációs folyamatokat.
A projekt 3 éve alatt mintegy 66 db rendezvényt szervezünk, melyek között kisebb hangvételűek (a teljesség igénye nélkül) az önkéntesség népszerűsítését szolgáló, tájékoztató – toborzó fórumok, szakmai workshopok és tréningek, klubfoglalkozások, nagyobb résztvevő számmal kalkuláltak pedig a kampány szerű rendezvények – önkéntes napok, önkéntes díj átadó, Mindennapok Hősei díjátadó, egyházközségi nap, stb. Ezek mellett szakmai módszertan feldolgozását is végezzük, amely segítségével egyes önkéntességre épülő programok a későbbiek során könnyebben adaptálhatók civil szervezetek számára.

A projekt időszaka: 2017.06.01.-2021.02.28.

Támogatási összeg: 25.000.000 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %


Bázisépítés – A Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület 2019. évi programjának támogatása
NEA-TF-19-o-v-0130
A projekt keretében a társadalmi felelősségvállalás, valamint a szemléletformálás kiemelt feladatként jelenik meg. A térség hátrányos helyzetéből adódóan az itt élő lakosság jobbára saját igényei, boldogulási lehetőségeit tartja elsődlegesnek. Ezen vonalon elindulva a közösségi szellem megteremtése, kisközösségek erősítése és fejlesztése igen valósul meg szabadidős programok, ifjúsági tevékenységek (társasjáték klub, önismereti klub, csocsó, foci, filmklub, kirándulás) szervezésével.
Az egész családot bevonandó, kirándulásokat, családi napokat is szervezünk.
Az esélyegyenlőséggel, esélyteremtéssel kapcsolatos rávezető, érzékenyítő programok tekintetében minden esetben olyan célt s meghatározni, mely nem csak a saját, öncélú szórakoztatást, hanem a mások iránti felelősségvállalást és segítségnyújtást is tartalmazza (pl. jótékonysági akciók – az egyet nekem, egyet ajándékba jegyében). Az érzékenyítő foglalkozások mellett Állati jó napokat szervezünk.
Az önkéntesség népszerűsítése és meghonosítása érdekében Önkéntes akciónapot szervezünk, melynek mottója “Mind felelősek vagyunk egymásért”. A társadalmi felelősségvállalás jegyében településrészi játszóteret, kültéri közösségi teret újítunk fel, melyhez a lakosságon kívül már helyi vállalkozókat is sikerült megnyerni. A közösségi tér kialakításával lehetőséget teremtünk a fiataloknak is az értelmes, biztonságos helyen történő szabadidő eltöltésére. A lakosság önkéntes akcióba történő bevonásával pedig kollektív felelősség tudat alakítható ki.
A több generáció bevonása és generációk közti szakadék áthidalása érdekében a közösségi térben egy mini könyvtár kialakítását is tervezzük.

A projekt időszaka: 2019.04.01. – 2020.03.31.
Támogatási összeg: 4.000.000 Ft


BázisPont építése és működtetése 
NEA-TF-20-o-v-0091

A projekt keretében a társadalmi felelősségvállalás, valamint a szemléletformálás kiemelt feladatként jelenik meg. A térség hátrányos helyzetéből adódóan az itt élő lakosság jobbára saját igényei, boldogulási lehetőségeit tartja elsődlegesnek. Ezen vonalon elindulva a közösségi szellem megteremtése, kisközösségek erősítése és fejlesztése igen valósul meg szabadidős programok, ifjúsági tevékenységek (társasjáték klub, önismereti klub, csocsó, foci, filmklub, kirándulás) szervezésével.

A 2020-as évben elindítottuk saját Közösségi Terünket, mely ezen túl otthont ad már meglévő kisközösségeinknek és teret nyit az új tevékenységek szervezéséhez, célcsoportok bevonzására. A közösségi tér kialakításával lehetőséget teremtünk a fiataloknak is az értelmes, biztonságos helyen történő szabadidő eltöltésére

Programjainkat az esélyegyenlőség és generációk együttműködése jegyében szervezzük sokrétű témák megadásával, a szülők bevonásával (pl. települési önkéntes akciónap, Szülő klub).

A projekt időszaka: 2020.04.01. – 2021.03.31.
Támogatási összeg: 2.400.000 Ft